Ill: RokokoPosten

Ill: RokokoPosten

Billeder siger ikke nødvendigvis mere end 1000 ord. Det gør 1001 ord til gengæld, fastslår videnskaben i en ny rapport.

Et billede af en lampe på hvid baggrund siger 17 ord. Andre siger flere, men det er sjældent, at de siger så meget som 1000. Det konkluderer professor i numerisk semantik Sherin Asadi fra det amerikanske University of Oregon efter et forskningsprojekt, som hun har arbejdet på siden 2007.

Undersøgelsen, der trækker på data fra flere end 2 millioner billeder og samlinger af ord, er den hidtil største af sin art. Det store datamateriale betyder, at Sherin Asadi kan konkludere ting, som tidligere undersøgelser kun har kunnet antyde, og det er et stort skridt for videnskaben, fastslår hun:

“Det lyder simpelt, at 1001 ord siger mere end 1000 ord, men i virkeligheden er der tale om et meget komplekst forskningsfelt, for der er mange faktorer at tage højde for, når det gælder numerisk semantik.”

Gentagelse og tvetydighed
For at illustrere sin pointe nævner Asadi gentagelse og tvetydighed. Et ord er nemlig ikke bare et ord, og en samling af 1000 ord indeholder ofte langt færre, fordi mange af ordene går igen.

“Før vi kunne analysere vores data, måtte vi rense dem for den slags uregelmæssigheder. Dertil kommer, at det er sværere at tælle de ord, et billede siger, end det er at tælle ord, som er ord. Men konklusionen er, at alt andet lige, siger 1001 ord lige præcis ét ord mere end 1000,” siger hun.

Revideret kunststøtte
Resultatet interesserer kulturminister Bertel Haarder (V), der nu overvejer, om billedkunstnere fremover skal have færre midler end forfattere.

“Ligestillingen mellem billedkunstnere og forfattere tager afsæt i, at et billede siger mere end 1000 ord. Nu viser det sig, at vi har taget fejl, og det skal vi selvfølgelig tage til efterretning,” siger han og fortæller, at han vil nedsætte et udvalg, der skal fremlægge et forslag til, hvordan kunststøtten fremover kan fordeles.

Han erkender dog, at et kunstværks kvalitet ikke nødvendigvis kan måles i antallet af ord.

“Et haikudigt er et fremragende eksempel på, at man kan sige rigtig meget med få ord. Derfor skal vi passe på, at vi ikke laver en en-til-en-løsning, hvor vi yder støtte efter antal ord,” slutter han.