Foto: Spoorjan, Wikipedia

Foto: Spoorjan, Wikipedia

En stor takstændring skal sikre, at DSB kan gøre sig endeligt fri af kunderne. Rationaliseringseksperter mener, det er muligt at forringe statsbanernes serviceniveau yderligere i forhold til prisen ved fx at fylde kupéerne med vand.

En massiv prisstigning på billetter og kort skal sikre DSB mere fred for passagerer, renere togvogne og ikke mindst tog til tiden.

”Hvis vi ikke skal stoppe ved stationer hele tiden, vil vi have meget nemmere ved at overholde køreplanerne,” siger Aske Wieth-Knudsen, der er chef for forretningsudvikling i DSB.

Han peger på, at de planlagte prisstigninger efter DSB’s beregninger vil sikre, at passagerantallet falder til cirka 10 procent af det nuværende.

Må stoppe pendlere
”Det faldende passagertal betyder, at vi kan nedlægge en række stationer over hele landet, ligesom vi ikke behøver at bruge tid på at svare på de mange klager over serviceopgraderingen med nedlæggelsen af servicevognen i vores intercitytog. Vi sparer også rengøringen,” siger Aske Wieth-Knudsen.

Arbejdet har ikke været ligetil for DSB, hvor især pendlerne har voldt selskabets statistikere hovedbrud.

”Vores årelange erfaring med pendlere er, at vi stort set kan byde dem hvad som helst. De insisterer simpelthen på at køre med tog. Dem er vi nødt til at sætte en effektiv stopper for,” forklarer Aske Wieth-Knudsen.

Pendlerkortet stiger således væsentligt mere end prisen på enkeltbilletter og rejser med rejsekort, der kan nøjes med gennemsnitlige stigninger i omegnen af 430 procent. Pendlerkortet får et godt ryk opad med 666 procent.

”Priserne på pendlerkort har i en årrække været undtaget, når vi lod priserne stige, og de har udviklet sig til et alt for godt alternativ til fx kontantbilletter, hvor kunderne indtil nu har kunnet spare mellem 50 og 70 procent om måneden,” siger Aske Wieth-Knudsen.

Vil måske fjerne vinduer
Rejser man fx fra København til Farum på en kontantbillet, må man fra på søndag slippe 310 kroner, mens den tilsvarende pendlerpris nu bliver 480 kroner.

Effektiviseringerne slutter dog ikke her. DSB har blandt andet hyret rationaliseringseksperter, der overvejer at gøre forholdet mellem pris og ydelse endnu ringere ved eksempelvis at fjerne vinduerne i danske tog eller fylde kupéerne med vand.