Foto: Meilun, Bigstock

Foto: Meilun, Bigstock

Man får mindre af det, man beskatter, så lad os bekæmpe fattigdom ved at lægge afgifter på den, siger skatteordfører Merete Riisager.

Længe har Liberal Alliance talt varmt for at sætte skatten ned på arbejde med det formål at få danskerne til at arbejde mere.

“Når man hæver skatter og afgifter på et eller andet, får man som regel mindre af det. Eksempelvis køber folk færre cigaretter, hvis der er høje afgifter på dem, og folk arbejder mindre, jo mere de skal betale i indkomstskat,” forklarer partiets skatteordfører, Merete Riisager, idet hun beskriver baggrunden for, at Folketingets mest økonomisk liberale parti nu vil beskatte de fattige.

“Der skal ganske enkelt lægges en afgift på den omstændighed, at man ikke har særlig mange penge. Jo højere afgift, jo mindre fattigdom,” fortæller hun videre og tilføjer, at Liberal Alliance i denne sammenhæng er åbne over for at bruge den tidligere regerings nationale fattigdomsgrænse:

“Vi kan eksempelvis sige, at hvis man har en årlig indtægt på under 103.500 kroner, er man fattig og skal betale en afgift på 5 % af den indtægt. Så tror jeg hurtigt, man vil se fattigdommen forsvinde.”

BUMSN-afgiften
Liberal Alliance har allerede sat en gruppe i gang med at udvikle forslaget yderligere, hvilket blandt andet har ført til, at afgiften har fået et navn.

“Vi kunne godt tænke os at bruge forkortelsen BUMSN – Bidrag fra Underbemidlede til Mindskning af Social Nød,” fortæller LA-medlem Lykke Danielsen, der er leder af gruppen og mener, at navnet giver den fattige en tro på, at afgiften nytter.

“Jeg kender selv flere mennesker, der ikke har en særlig stor indtægt, og der er ikke noget, de hellere ville end at tjene penge og mindske deres egen sociale nød. Så hvorfor ikke lade staten hjælpe dem med at mindske den gennem afgifter?”

Bredeste skuldre bærer
Hvad angår det problematiske i at lægge økonomiske byrder på en i forvejen hårdt presset gruppe, er Merete Riisager fortrøstningsfuld.

“Selvom vi ikke er socialister, er vi også tilhængere af, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Og hvem har bredere skuldre end dem, der har beskæftiget sig så meget med hårdt, manuelt arbejde, at de er blevet syge og nedslidte af det?”