Foto: Monkeybusinessimages, Bigstock

Foto: Monkeybusinessimages, Bigstock

En abort er et fysisk og psykisk belastende indgreb, der primært rammer kvinder. Det er ødelæggende for ligestillingen, mener forskningscentret og kræver, at 40 % af aborterne går til mænd.

Mens barsel, ligeløn og krænkende tamponer på kønsneutrale toiletter er genstand for konstant debat, flyver et meget mere graverende ligestillingsproblem under radaren: aborter.

Det er nemlig primært kvinder, der får foretaget indgrebet, mens meget få mænd har prøvet det.

“Næsten 99 % af de aborter, der bliver udført her i landet, rammer kvinder. Tænk, hvis vi så den mangel på ligestilling andre steder i samfundet, fx i bestyrelser eller Folketinget,” siger Nina Groes, der er direktør for videns- og udviklingscentret KVINFO.

50/50-fordeling er målet
Groes ønsker derfor at indføre øremærkning for aborter, ligesom den tidligere regering talte om øremærket barsel til mænd.

“Dengang droppede man ganske vist idéen. Men det betyder ikke, at vi ikke kan få øremærkede aborter,” mener direktøren, der helst ikke vil give et præcist tal på, hvor mange mænd der skal opleve en abort.

“Det endelige mål vil for os altid være en helt ligelig fordeling, altså 50/50, men siden Danmark endnu befinder sig på et begynderstadie, hvad angår abortmæssig kønsretfærdighed, må vi starte i det små,” siger hun og tilføjer, at KVINFOs ønske om ligelig fordeling ikke gælder for hjemløshed, fængslinger og frisurer med højt opsat knold.

Positiv særbehandling
Hos den intersektionelt feministiske gruppe KRENK, (Krav om Retfærdig Empowerment af Natur og Køn, red.), mener man, at der kan gøres endnu mere ved uligestilling i abort.

“Reaktionære kræfter mener, at menneskets biologi ligger fast. Men Darwin selv påviste, at arterne forandrer sig, og i dag er det kun undertrykkende patriarkalske italesættelser, der gør, at biologien på kønsområdet ikke har ændret sig nævneværdigt de sidste mange år,” siger forperson Casper Immaculata Jensen og foreslår, at man starter med at give 70 % af aborterne til mænd som en positiv særbehandling.

“Selvom det er hårdt, uretfærdigt og krænkelsesfyldt at være kvinde, er hunkøn samtidig i besiddelse af en helt særlig empati. Med en abort kan mænd få lov at opleve, hvordan det er at være et så givende og kærligt væsen,” forklarer han.