Foto: Willrow Hood, Bigstock

Foto: Willrow Hood, Bigstock

Vi efterlod et magttomrum, som Darth Vader erobrede med tyranni til følge, udtaler forsker i fiktionaliseret fred og kritiserer en satiretegning af Darth Bane som Kiss-medlem.

Siden juni 2014 har man kunnet følge, hvordan den brutale diktator Kejser Palpatine og hans general, Darth Vader, erobrer den ene planet efter den anden for at underlægge befolkningen deres ondskabsfulde dødskult.

Det er alt sammen Vestens skyld, siger professor Gunnar Jensen, der forsker i fjerne galaksers fiktionaliserede fred på Dansk Institut for Interstellare Studier.

“Vi skred ikke ind tidsnok, og da der endelig kom ‘boots on the ground’ (støvler på jorden, red.), skiftede vi konstant fokus fra at erobre planeter til at bygge jedi-skoler til at lave underhåndsaftaler med Darth Tyranus,” siger Gunnar Jensen og tilføjer, at Vesten primært har været optaget af at sikre egne økonomiske interesser.

Kiss-karikatur var chikane
“I stedet for at støtte det oprindelige Tusken-folk i deres kamp for kollektivt selvstyre sætter vi den privilegerede Skywalker-klan ind som ulovlige bosættere og giver samtidig krigsherren Jabba frit spil, selvom vi ved, at han køber kemiske våben af Putin.”

Også hvad angår den bløde magtudøvelse, der foregår gennem kulturpåvirkning, har Vesten ikke gjort et godt indtryk.

“Jyllands-Postens karikatur af Darth Bane som et Kiss-medlem blev udlagt som et forsvar for ytringsfriheden, men var i virkeligheden chikane af et udsat folk. Jeg er ikke fortaler for den mørke side af Kraften, men …” siger professoren og opfordrer til et nuanceret blik på kulturmødet mellem Vesten og Imperiet.

Lod ewok’er i stikken
“Vi kritiserer dem for at have opløst Senatet og indført et diktatur, men hvad med vores eget forsøg på at knægte Sith-tilhængernes ytringsfrihed? Vores omfattende brug af galaktiske droner?” spørger han retorisk.

De danske fredsbevarende styrker har Gunnar Jensen heller ikke meget tilovers for:

“Vi var begejstrede, da Imperiets AT-AT-maskiner blev genskolet til at fungere som førerhunde for jedier med lyssværdsforårsagede synsforstyrrelser. Men samtidig lod vi ewok’erne i stikken, da de søgte om dansk opholdstilladelse efter at have hjulpet vores militær på Endor-basen. Det er skamfuldt.”