Foto: Andrey Popov, Bigstock

Foto: Andrey Popov, Bigstock

Ligesom flertallet af bogligt svage unge, der får lave karakterer i folkeskolen og kun lige klarer sig gennem gymnasiet, endte Lucas ikke på en videregående uddannelse.

“Jeg havde aldrig regnet med at boge den på filosofi eller det der molekylære bio-halløj,” siger Lucas Andersen. Det lå nemlig slet ikke i kortene, at den 25-årige svendborgenser skulle bruge sit liv på abstrakte teorier, hvide kitler og pipetter.

“Jeg har altid bedst kunnet lide at arbejde med mine hænder: reparere biler, cykler og den slags. Sløjd var mit yndlingsfag, og jeg hadede dansk, engelsk og matematik,” fortæller Lucas Andersen, der derfor som det mest naturlige valgte en gymnasial uddannelse.

Hash dagen lang
“Så havde han jo noget at falde tilbage på,” forklarer Lucas’ mor, Bettina Andersen, hvis ældste barn, Caroline, læser jura på tredje år.

“Det virkede også oplagt for Lucas i stedet for, at han skulle ryge hash dagen lang på en teknisk skole,” supplerer Lucas’ far, Jens Nyberg, der har set flere TED Talks (foredrag, red.), hvor entreprenante amerikanere fortæller, hvordan de dumpede samtlige fag i folkeskolen, men i dag tjener millioner af dollars på selvhjælpsbøger, computerprogrammer og fikse anordninger til at rense forurenet vand i tredjeverdenslande.

“En af dem havde endda mødt Barack Obama, så hvorfor kunne Lucas ikke også komme dertil?” spørger faren retorisk.

Det første år på gymnasiet gik dog ikke som forventet. Lucas fik knebne totaller i samtlige fag undtagen idræt og billedkunst, og lærerne lod ham forstå, at han kun bestod, så skolen kunne få et større tilskud efter taxameterordningen.

Lucas bestod
“Jeg var overbevist om, at det ville gå bedre, når Lucas fik lov at udfolde sig mere,” siger Bettina Andersen, der rådede sin søn til at fortsætte på gymnasiet, selvom Lucas hellere ville noget andet.

Og vi fik ret: Han bestod!” siger Jens Nyberg og henviser til Lucas’ eksamensgennemsnit på 2,7. Begge forældre mente derfor, at Lucas burde studere jura, medicin eller International Business på CBS.

På det tidspunkt var Lucas Anderson dog blevet myndig og valgte i stedet at gå på Aarhus Tech for at blive mekaniker:

“Jeg gjorde det mest oplagte, og det var helt klart det rette valg.”