Foto: dolgachov, Bigstock

Foto: dolgachov, Bigstock

Karakterkrav til universiteter diskriminerer elever fra udkantsområder, mener flere danske borgmestre. Derfor vil de gøre det muligt at tage en videregående uddannelse, hvis man er blevet konfirmeret og kan køre i skole på knallert.

Først var Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade, ude med et krav om, at folkeskoleelever fra landkommuner skulle kunne komme i gymnasiet med et lavere gennemsnit end elever i byerne. Efter drøftelser med sine kolleger i omkringliggende kommuner erklærer han nu også, at kravene for at bestå gymnasiet bør sænkes.

Knallert på A-niveau
“Optagelseskravene til de videregående uddannelser privilegerer voldsomt de elever, som kommer fra områder, hvor ting som bøger, sætninger med flerstavelsesord og biblioteker er udbredt,” forklarer han.

Derfor vil en række nord- og vestjyske borgmestre nu kræve, at en gennemført konfirmation sikrer en studentereksamen. Borgmesteren understreger dog, at der vil være en række supplerende krav, der er målrettet unge fra danske yderområder.

“Konfirmationen skal ikke stå alene, men blot være det bærende kriterium. Derudover skal man have demonstreret en række landlige kompetencer, som også kan være praktiske ved en videregående uddannelse,” forklarer Mogens Gade og siger, at der allerede er bred politisk enighed om, at det at køre mere end to kilometer til gymnasiet på en tunet Puch Maxi bør tælle som et bestået fag på A-niveau.

Nonfirmation sidestilles
“Fra Venstres side er vi også åbne over for en model, hvor man kan gange sit karaktergennemsnit med det antal timer, man har brugt på at muge ud på familiens gård,” fortsætter borgmesteren.

Endvidere har man fra SF’s side foreslået, at et andet krav kan være, at eleven har rakt hånden op mindst tre gange på et skoleforløb, mens Enhedslisten dog betegner dette som rigidt. En samlet venstrefløj mener, at nonfirmation også bør være adgangsgivende.

Også fra Venstre på Christiansborg, fortæller højtplacerede kilder, er der stigende skepsis over for de forhøjede adgangskrav til uddannelser. Eksempelvis skulle Lars Løkke Rasmussen ved et internt ministermøde have slået fast, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udelukke nogen på grund af en skidt karakter.