Foto: Kaspars Grinvalds, Bigstock

Foto: Kaspars Grinvalds, Bigstock

“Jeg ønsker faglige udfordringer og lønforhøjelser, men ingen poster i bestyrelsen,” siger sygeplejerske Mai Toftegaard og kritiseres af Dansk Kvindesamfund for at undervurdere egne evner.

Efter to år på privathospitalet Aleris står det klart for 29-årige Mai Toftegaard, hvad hun værdsætter mest i sit arbejdsliv.

“Jobbet skal udfordre mig på det faglige plan, så jeg hele tiden møder nye udfordringer. Jeg gider ikke gå i stå og forventer også at blive belønnet for hele tiden at forbedre mig. Men jeg gider ikke sidde i bestyrelsen.”

Mai Toftegaard henviser til hospitalets bestyrelse, der for tiden kun rummer lidt over 16 % kvinder, hvilket omtrent svarer til andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer over hele landet.

Gider bare ikke
Denne ulige fordeling ønsker sygeplejersken dog ikke selv at rette op på.

“Jeg synes ikke, det gør noget, at vi har mange mænd, der arbejder sammen. Når jeg henvender mig, bliver jeg hørt og kan forstå på den kvinde, der sidder i bestyrelsen, at hun får flere tiltag gennemført end mændene. Så jeg kunne da godt være med. Jeg gider bare ikke,” siger hun og tilføjer, at hun aldrig har overvejet at fortsætte sin karriere på det ledelsesmæssige niveau.

“Det var helt bevidst, at jeg valgte et borgernært arbejde, hvor jeg dagligt gør en forskel. Aleris har tilbudt at betale for nogle lederkurser, men jeg takkede nej. Med årene vil jeg gerne forfremmes til oversygeplejerske, men det er det hele.”

Bjørnetjeneste
Ifølge Dansk Kvindesamfund er Mai Toftegaards prioriteter det triste, men forventelige resultat af en kultur, der favoriserer mænd som ledere.

“Det er typisk, at kvinder som Mai undervurderer deres egne evner. Hun sidder sikkert og tænker, at hun ikke er god nok, eller at hun kommer til at føle sig udenfor. Måske er hun bange for, at hendes veninder vil kritisere hende for at have svigtet familien,” siger en talskvinde fra foreningen, der mener, at Mai Toftegaard gør sine medsøstre en bjørnetjeneste ved at vælge bestyrelsesposten fra.

“Hendes tilgang til det danske erhvervsliv og dårlige selvtillid er ødelæggende for ligestillingen. Vi ønsker stærke kvinder, der ved, hvad de vil og ikke ligger under for omverdenens pres. Så jeg ønsker for alle kvinders skyld, at Mai ændrer mening!”