Foto: AdiJapan, Wikipedia

Foto: AdiJapan, Wikipedia

Et overdrevet fokus på gamle dage hærger universitetets historiestudie. Det mener både studerende og eksperter, som kræver, at der kommer fokus på begivenheder, som nulevende kan relatere til.

“Prøv engang at se her,” siger Jesper Eriksen, der er 23 år og historiestuderende ved Aarhus Universitet. Han slår tilfældigt op i en omfangsrig, engelsk undervisningsbog fra faget verdenshistorie og læser højt:

“Her kan man læse et kapitel om The Radical Reformation and the German Peasants’ War, der foregik i Tyskland for mere end hundrede år siden, hvis du skulle være i tvivl. Sådan er det hele vejen igennem på historiestudiet.  Stort set alt handler om gamle dage.”

Kan ikke bruges på Baresso
Jesper Eriksen er en af de stadigt flere danske elever og studerende, som er ekstremt trætte af, at historieundervisning udelukkende handler om ting, der skete for mange år siden, fordi det er meget svært for dem at identificere sig med.

“På studiet har vi brugt et helt semester på at gennemgå europæisk højmiddelalder. Men ærlig talt er det ret svært som deltidsansat på Baresso og bosat på Skjoldhøjkollegiet at bruge viden om en verden, hvor hovedparten var bønder og resten adelige eller præster, til noget meningsfuldt,” siger han.

Udtalt kronologisk bias
Synne Poulsen er professor i metahistorie ved RUC og mener, at Jesper Eriksen har en pointe.

“Der er en helt åbenlys kronologisk bias i forhold til emnevalget i historieundervisningen. Det skyldes sandsynligvis, at man har en tendens til at vælge folk, der interesserer sig for gamle dage, som undervisere, så der udvikler sig en usund og selvsupplerende kultur,” forklarer hun.

“Selvfølgelig er det fint at vide, hvordan kejser Augustus vandt trediveårskrigen med sine alpeelefanter, ingen tvivl om det. Men helt ærligt, så kan man finde den slags information på Wikipedia på et par sekunder.”

Synne Poulsen mener derfor, at undervisningen bør tilrettelægges med henblik på at give de studerende redskaber, som tillader dem at forstå den tid, de selv lever i, siger hun og uddyber:

“Jeg kan simpelthen ikke se nogen god grund til at reducere historieundervisningen til formidling af andre menneskers fejltagelser og erfaringer i stedet for at tage afsæt i de studerendes egne.”