Foto: Leaf, Bigstock

Foto: Leaf, Bigstock

Danske seniorer kræver, at folkepensionens størrelse sættes til folkeafstemning. Men kun danskere over 50 år bør deltage, da unge mennesker ikke kan sætte sig ind i problematikker, der for dem ligger langt ude i fremtiden.

I forbindelse med afstemningen om Storbritanniens udtræden af EU stemte et stort flertal af de ældre for at træde ud af unionen, mens en overvægt af yngre generationer ønskede at blive i EU. Det har fået flere britiske meningsdannere til at mene, at den ældre del af befolkningen burde have været udelukket fra at stemme, eller at de unges stemmer burde vægtes højere, da det primært er dem, der kommer til at mærke konsekvenserne.

Nærhedsprincip om alder
Den britiske debat er ikke gået ubemærket hen i Danmark, hvor flere nu mener, at folkepensionens størrelse skal afgøres ved en afstemning for dem, der skal modtage den inden for en overskuelig tidshorisont.
 

“Det giver ingen mening, at en tilfældig 19-årig skal være med til at bestemme, hvor meget jeg skal have at gøre med i mit otium,” siger den 54-årige Erik Svendsen, der er formand for De Ældres Værn – en forening, der arbejder for, at der på Lise Nørgaards fødselsdag i 2017 afholdes en folkeafstemning om folkepensionens størrelse.

Han bifalder briternes tanke om, at de unge i England er dem, som skal leve længst tid med ikke at være medlem af EU og derfor burde have haft mere at skulle have sagt end de ældre. Derfor mener han, at man bør indføre et lignende aldersmæssigt nærhedsprincip i den forhåbentligt kommende folkeafstemning om pension.

Unge ønsker kun calypso
“Hvis man tænker over det, er det bare ikke rimeligt, at folk, som er årtier fra folkepensionen, skal have indflydelse på den. I modsætning til os ældre, har unge jo dårligt nok nået at indbetale skat til fællesskabet. Desuden er der næppe tvivl om, at de yngre på narcissistisk vis langt hellere ser pengene brugt på uddannelse eller en kommunal calypso-scene på Distortion, hvis de får mulighed for at bestemme,” forklarer han.

Konkret foreslår De Ældres Værn en afstemning, hvor alle danske borgere på 50 år og derover kan vælge mellem to simple muligheder: “Lud og koldt vand” eller “mindst 500.000 kroner årligt”.