Mangelfuld kommunikation er skyld i, at danskerne ikke er så tændte på det nazistiske projekt, som de burde være. “Vores modstandere har haft held med at tale os ned og skabe frygt,” siger formanden.

Hver gang man gennemfører en meningsmåling om danskernes holdning til nazismen, er budskabet klart: Vi ønsker mindre nazisme. Nazister nyder ingen popularitet i deres omgivelser og anklages for at være umenneskelige, forskruede og ude af trit med befolkningen.

Men det har formanden for Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, Niels Jensen, en forklaring på.

“Vi har simpelthen ikke været gode nok til at fortælle befolkningen, hvad vores projekt, racefredens projekt, går ud på. Vores politiske vision er den bedste måde, hvorpå man kan skabe fredelig sameksistens mellem forskellige typer mennesker. Vi er faktisk så sikre på, at det virker, at vi kalder det ‘den endelige fredsløsning’,” siger han og kritiserer de mange populistiske kræfter, der efter hans mening har haft held med at tale det nazistiske projekt ned.

Propaganda fra film
“For det første er den samlede filmindustri enige om, at vores politiske kolleger i 1930’erne og 1940’erne var nogle skurke, og når man uhæmmet kører den slags propaganda i over 70 år, er det klart, at man skaber frygt,” forklarer Niels Jensen og mener, at også politikere har promoveret sig selv på afstandtagen fra nazisme:

“Så snart man siger ‘nazisme, nej tak’, bliver man vildt populær. Kommunisterne, de københavnske anarkister, selv Dansk Folkeparti gør det, men det er så fordummende. Man taler til folks egoistiske interesser uden at gøre dem opmærksomme på det store, fælles projekt, som nazismen faktisk er.”

Hitler er din bro’
Niels Jensen indrømmer dog, at den nazistiske ideologi kræver lidt tid at sætte sig ind i.

“Hitlers Mein Kampf er en lang og tung bog, men der bør vi som nazi-forening gå ind og formidle langt bedre, end vi hidtil har gjort,” siger han og nævner, at Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse planlægger happenings, pjecer og virale videoer for at få deres budskab ud.

“Det handler om at få de unge med, så vi siger: ‘Hitler er din bro’, der!’ På den måde gør vi nazismen til et mere hipt og folkeligt projekt.”