Foto: Public domain, Wikipedia

Foto: Public domain, Wikipedia

En fremtrædende imam fra universitetet i Kairo mener ikke, at de såkaldte korsfarere repræsenterer den sande kristendom, og at man så vidt muligt bør forsøge at ignorere dem.

For tiden er store dele af den muslimske offentlighed stærkt rystet over truslen fra en større gruppe invaderende, europæiske adelsmænd, der efter eget udsagn vil befri byen Jerusalem fra dets muslimske overherredømme.

Men er der tale om repræsentanter for den kristne religion eller blot hastigt radikaliserede og opmærksomhedssøgende ekstremister?

 Er opmærksomhedssøgende
Imam Abdurahman bin Khaldun fra Kairos Al-Azhar-universitet mener så afgjort det sidste. Derfor foreslår han, at man ignorerer de hærgende europæere og undlader at associere dem med den kristendom, han mener, grundlæggende er en fredselskende religion.

“Grundlæggende er deres mål at skabe panik og kaos i den islamiske verden. Lader vi dem gøre det, så vinder de. Men hvis vi ikke giver dem den opmærksomhed, de søger, så er de lige pludselig ikke så skræmmende. Og man skal også huske, at risikoen for at dø i et korsfarerangreb er langt mindre, end den er for at dø af en ret banal infektionssygdom eller dårligt vand,” siger imamen og fortsætter:

“Og så mener jeg, vi skal holde op med konstant at associere dem med kristendommen, for de fleste korsfarere er jo blot gemene voldsmænd, der aldrig har læst Biblen eller forstået den tertullianske lære om Guds treenighed.”

Dermed er den prominente imam helt på linje med den danske ekspert i middealderfundamentalisme, Jonas af Roskilde, som også har afvist enhver kobling mellem korstog og kristendom.

Ikke kristen adfærd
For at undersøge imamens påstand om, at de selverklærede korsfarere knap er kristne, har RokokoPosten set nærmere på en af dem: Den 23-årige franskmand Reynald d’Chatillon, der i onsdags deltog i erobringen af byen Harenc, slagtede den muslimske garnison og plyndrede de civile indbyggere.

Reynald bekræfter til fulde imamens påstand om, at korsfarerne ikke har nogen særlig kristen adfærd. Adskillige kilder fortæller, at han er en notorisk horekarl, drukkenbolt og røverhøvding, der tidligere har fanget og tortureret den kristne patriark af Antioch og plyndret de kristne lande på Cypern.