Foto: avemario, Bigstock

Foto: avemario, Bigstock

Et flertal af befolkningen går ind for en lovændring, som en politiker nu ønsker gennemført. Eksperter advarer mod populisme og opfordrer til kun at lytte til flertal, der mener det samme som dem.

En rundspørge viste i sidste uge, at hele 81 procent af befolkningen går ind for en lovændring, som et flertal af politikerne hidtil ikke har villet gennemføre. Det har fået en politiker til at tage sagen op.

“Når så mange danskere ønsker det her, bør vi tage det alvorligt og undersøge, om det er muligt at få det gennemført,” udtaler politikeren.

Udmeldingen vækker bekymring hos flere eksperter, der mener, at det er en glidebane at søge noget gennemført bare fordi, et flertal af befolkningen mener, at det vil være en god idé.

Kun, når flertallet er dumme
Professor i statskundskab Caroline Rørbæk kalder det “uansvarlig populisme”, at politikeren vil prøve at få lovændringen gennemført.

“Når man lytter til et flertal, som ikke har forstand på tingene, kan det kun gå galt,” siger hun, men tilføjer, at det selvfølgelig ikke altid er forkert at lytte til flertallet:

“Det er kun, når flertallet ikke har forstand på tingene, at man skal ignorere dem og i stedet lytte til det kloge mindretal. Men nogle gange ender flertallet med at mene det samme, som fx jeg selv gør, og i de tilfælde bør politikerne selvfølgelig lytte.”

Som Anden Verdenskrig
Også Jørgen Eilersen fra CBS er dybt bekymret over politikerens leflen for flertallet.

“Det minder helt ærligt om Tyskland umiddelbart før Anden Verdenskrig,” siger han.

Hvordan det præcis minder om Tyskland umiddelbart før Anden Verdenskrig, har han dog svært ved at forklare.

“Nu er jeg ikke historiker, men økonom, og derfor er det ikke mit ærinde at redegøre for nøjagtige historiske paralleller. Når jeg siger det på den måde, er det fordi, der her er tale om en meget alvorlig sag, og så fordi, politikeren på flere måder minder om Hitler. Og nej, jeg er heller ikke psykolog, så det vil jeg heller ikke uddybe nærmere,” siger han og slutter:

“Men det siger jo ikke så lidt, at et flertal af politikerne er enige med os. Faktisk er der ingen af kompetente politikere, der går ind for den her lovændring.”