Foto: RGtimeline, Bigstock

Foto: RGtimeline, Bigstock

For at fremme integrationen og få ikke-muslimske danskere til at føle sig mere velkomne i Aarhus Vest er en muslimsk slagter begyndt at sælge kød, der ikke er halalslagtet.

“Jeg vil ikke tvinge nogen til at spise noget, der strider mod deres overbevisning, så nu sælger jeg også haramkød i min butik.”

Sådan siger den iranskfødte slagter Parviz Darzi, der de sidste 15 år har haft en slagterbutik i Aarhus Vest. Han peger rundt og viser, hvordan han har indrettet forskellige afdelinger for henholdvis halal- og haramkød.

“Der er også svinekød i haramafdelingen, for mange danskere er rigtig glade for svinekød,” siger han.

Glad for sine danske venner
Parviz Darzi fortæller, at mange af hans venner ikke er muslimer, men at han synes, de er lige gode af den grund. Og derfor vil han gerne sørge for, at der også er mad, som de kan spise.

“Jeg har venner, som er kristne og ateister, og det skal vi selvfølgelig kunne rumme,” siger han og påpeger, at mange af dem faktisk er meget tolerante og spiser halalkød, selvom det ikke er et påbud i deres religion eller mangel på samme.

“Alligevel synes jeg, det er synd, hvis de skal tvinges til det, fordi der ikke er andet,” fortsætter han.

Gør, hvad andre har gjort for ham
Reaktionerne på den nye haramafdeling i Parviz Darzis slagterbutik er delte. Nogle er meget begejstrede for det nye tiltag og roser Darzi til skyerne. En ros, han dog mener, er unødvendig.

“Jeg gør bare, hvad andre har gjort for mig. Der er mange, der har serveret halalkød for mig, fordi de vidste, at jeg er muslim, og selvom jeg ikke forventer det og også godt vil spise haramkød, hvis jeg er på besøg hos ikke-muslimske venner, bliver jeg jo glad, når de på den måde viser, at de tænker på mig. Så jeg vil bare vise mine kunder samme omtanke,” siger han.

Andre forholder sig stærkt kritisk til Darzis tiltag.

“Han burde slet ikke blande sig med de vantro,” siger en mand med tilknytning til Grimhøjmoskéen, hvilket en lokal folketingskandidat for Nye Borgerlige er enig med ham i:

“Hvis Darzi vil integreres i Danmark, må han droppe alt det der halal og haram. Det er udansk, og sådan noget har vi ikke plads til her i Danmark.”