Foto: DevilsApricot, Pixabay

Foto: DevilsApricot, Pixabay

En gang om året fejrer et isoleret stammefolk, at deres mystiske guddom tilbagegiver nogle af de glasperler, som de indfødte i løbet af året har ofret for at sikre godt helbred og undgå oversvømmelser.

Trommerne gungrer højt hen over den uigennemtrængelige jungle på den fjerntliggende ø, hvor Mbonko-folket skal til at fejre årets højdepunkt og vigtigste ceremoni. Tfu-Ti-Miao kalder de indfødte begivenheden, hvilket betyder noget i retning af “Dagen, hvor glasperler bliver givet tilbage til dem, som den mægtige guddom mener, har givet for mange til selvsamme guddom i løbet af det forgangne år”.

Lange køer er del af ritualet
Glasperlerne er nemlig stammens dyrebareste eje. Alligevel ofrer den hvert år et stort antal af dem til dens guddom for at sikre sig godt helbred og held på jagten samt for at undgå oversvømmelser under monsunen.

Antropolog Rune Serritslev har over flere år studeret de indfødtes ritualer. Sammen med RokokoPostens udsendte ligger han skjult i et buskads, mens han hviskende giver en unik indføring i, hvad der foregår.

“Prøv at se derovre. Der står alle stammens medlemmer i en nærmest uendelig kø foran en af gudens ypperstepræster. Før de får glasperlerne, skal de stå i kø i mange, mange timer. Det er en slags manddomsprøve, som dog ikke er kønsspecifik, for kvinderne er også med. Hvis de falder i søvn, skal de bagerst i køen, og af og til får alle bare besked på at gå hver til sit et par timer uden nogen forklaring,” siger han.

Umuligt at forudsige gudens vilje
Uforudsigeligheden er nemlig en vigtig del af ritualet, fortæller Rune Serritslev, som forklarer, at der tilsyneladende ikke er noget mønster i, hvor mange glasperler det enkelte stammemedlem får, eller ikke får, tilbage. For enkelte skal nemlig af med endnu flere glasperler, end de allerede har givet.

“Et år forsøgte stammen at regne ud, hvor mange perler de ville få tilbage eller skulle ofre ekstra, ved at se på, hvor mange de havde afleveret i årets løb i forhold til gudens dogmer. Men det viste sig umuligt, så nu er de gået tilbage til at udføre tilsyneladende meningsløse danse og råbe mærkelige ting mod himlen.”

Selvom dagen for de fleste er en spændende festdag, er den dog ikke uden problemer, forklarer Rune Serritslev.

“Et fast indslag, når Mbonko-stammen får glasperler tilbage, er, at folk fra den rivaliserende Samu-stamme afbryder festen med råb om at ‘det er jo jeres egne perler’, hvilket som regel afføder knubbede ord og en del stenkast. Men det er altså alt sammen en del af en helt ritualiseret praksis.”