Foto: ginasanders, Bigstock

Foto: ginasanders, Bigstock

Bør kirkelige organisationer dække over illegale indvandreres sorte arbejde? Ja, mener nogle, mens Kirkens Korshær siger nej og henviser til lignelsen om den ubarmhjertige sagsbehandler.

De seneste uger har debatten raset efter afsløringen af, at medarbejdere fra Kirkens Korshær inddirekte har opfordret illegale indvandrere til at arbejde sort. Nogle mener, at Folkekirken og dens organisationer bør bakke op om dansk lovgivning, mens andre peger på, at Jesus selv var systemkritiker og gjorde oprør mod love, der ramte de svageste.

“Jesus helbredte mennesker på sabbatten, og han var ofte i opposition til sin tids magthavere, mens han altid søgte at lindre tilværelsen for de ubetydelige og marginaliserede,” siger diakon Morten Nielsen.

“Skrid du med dig”
Helle Christiansen, der er chef for Kirkens Korshær, påpeger dog, at Morten Nielsen overser nogle af Jesu vigtigste læresætninger, for eksempel lignelsen om den ubarmhjertige sagsbehandler.

“Her siger Jesus, at vi skal være som den ubarmhjertige sagsbehandler, der siger: ‘Nej! Når du ikke er EU-borger eller ikke har arbejdstilladelse, er der ikke mulighed for et legalt arbejde, og du må heller ikke arbejde sort, så skrid du med dig, du hører slet ikke til her!’ Så det skal vi selvfølgelig også sige til vores uønskede gæster,” siger hun.

Loven er svagere end udsatte mennesker
Hun medgiver, at Jesus gik ret meget op i næstekærlighed og at være der for de svageste.

“Men selvfølgelig er dansk lov vigtigere end Guds ord. Vi kristne skal jo ikke være som islamisterne, der ønsker, at vi lever efter nogle helt andre regler end dem, politikerne vedtager. Desuden kan man sige, at loven er svagere end selv de mest udsatte mennesker, for den er bare skrift på papir, som kun få går op i at værne om. Hvis der kan findes rum til næstekærlighed, er det selvfølgelig fint, men først og fremmest må vi som kristne respektere loven – ellers risikerer vi jo også at blive arbejdsløse eller at miste bevillinger, og så kan vi slet ikke hjælpe nogen,” siger hun.

Ifølge Morten Nielsen findes der ikke nogen lignelse om en ubarmhjertig sagsbehandler. Men det kommer ikke bag på Helle Christiansen.

“Moderne kristne har det med at tolke skriftsteder efter forgodtbefindende og ligefrem se bort fra andre, hvis de ikke lige passer ind til deres dagsorden,” slutter hun.