Foto: Flynt, Bigstock

Foto: Flynt, Bigstock

De mennesker, der får at vide, at de selv er skyld i, at noget slemt er overgået dem, bærer selv skylden for den såkaldte victim blaming. Det konkluderer forskere, som råder ofre til ikke at trække offerkortet.

I alt for lang tid har folk troet, at ofre for victim blaming var netop ofre. Men et nyt studie publiceret af Psykopatologisk Skyldscenter ved Odense Universitetshospital konkluderer, at ofrene i virkeligheden selv er ude om, at folk giver dem ansvaret for noget tragisk.

Det forklarer Martin Kjærsholm, som er overlæge, forskningschef og projektleder.

“Problemet med at placere ansvar for victim blaming er, at mange misforstår konceptet. Det er helt sikkert muligt, at man ikke selv er skyld i at være blevet overfaldet og berøvet, fordi man gik ude en sen nattetime. Men man er altså selv skyld i at blive beskyldt for at have været det. Typisk fordi man går rundt med tudefjæs og er sådan helt ‘Åh nej, se mig. Jeg er et offer, fordi jeg har fået kraniebrud,’ hvilket altså provokerer ret mange, da ingen kan lide et tudefjæs.”

Forskernes resultater tyder endvidere på, at særligt mobbeofre selv er ude om at blive victim blamet.

“I forvejen er de ofte utrolig øretæveindbydende små sataner, som ingen kan lide, ellers ville de jo ikke blive mobbet. Når de så vræler op om, hvordan det alt sammen var de andres skyld, er det da selv ude om, at andre holder dem ansvarlige,” siger Martin Kjærsholm.

Hold op med at trække offerkort
Forskningschefen fortæller også, at det oplagte, man som offer kan gøre for at undgå victim blaming, er at undlade at trække offerkortet.

“Man bliver simpelthen nødt til at holde op med at gå og synes, at det er synd for en, at man har fået kræft eller er blevet kørt ned af en spritbilist. Grimme ting overgår alle mennesker, men det berettiger ikke til, at man gør sine omgivelser modløse. Så er det bare med at komme op på hesten igen,” siger han og tilføjer, at centrets forskning har identificeret en lang række områder, hvor folk selv er ude om at blive victim blamet.

“Voldtægt er det typiske eksempel, hvor victim blaming er rigtig stort. Men vores forskning viser, at der også er rigtig mange andre områder, hvor folk selv er ude om, at folk giver dem ansvaret for noget tragisk, som de har været udsat for,” siger han og nævner blandt andet jordskælv, nedfaldende tagsten samt genetisk betingede arvelige lidelser.

Forskerne regner med at opsummere resultaterne af deres forskning i en populærvidenskabelig artikel med titlen “10 ting du kan gøre for at undgå victim blaming”.