Folketinget vedtager forbud mod sokker i sandaler

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et forbud mod sokker i sandaler. Enhedslisten og Alternativet har stemt imod lovforslaget, som de mener kan stigmatisere og radikalisere sårbare grupper. Danmarks Lærerforening varsler strejke.