Foto: nawadoln, Bigstock

Vil man fremover udsætte svenskere for humor, skal man huske at indhente et informeret samtykke fra alle potentielle læsere eller seere.

Humor og satire kan desværre være både kontroversiel og stødende. Og da såvel satire som vittighedstegninger er faste indslag i både aviser, radio og tv, risikerer man som borger, uden noget forudgående varsel, at blive udsat for grænseoverskridende eller sågar krænkende humor.

Det er et forhold, man i høj grad er opmærksom på i Sverige, fortæller Per Karlsson, der har skrevet ph.d. om respektfuld humorisme på Lunds universitet.

Humor er kun sjovt, hvis man kender pointen
“Humor er kun sjov for alle parter, hvis man ved præcis, hvad man bliver udsat for, hvor det sker, og hvad pointen er. Selv for en, der har min akademiske erfaring med at afkode humor på alle niveauer, er det min erfaring, at meget lidt humor, ja, i praksis stort set ingen humor, er sjov i første omgang.”

Det har Sveriges Riksdagen nu taget konsekvensen af og vedtaget et krav om, at alle, der vil eksponere svenskere for noget sjovt, først skal indhente et samtykke.

Rent praktisk foregår dette ved, at alle, der kan forventes at se eksempelvis en satirisk tegning eller tv-sketch, skal have tilsendt et punktopstillet resumé af indholdet, som den potentielle seer skal returnere, enten via internettet eller i udprintet form.

Beskriver hudfarver via Pantone-skala
I forbindelse med at udarbejde et resumé af et muligt satirisk indslag kan det være problematisk, hvis beskrivelsen risikerer at være krænkende i sig selv. Det har myndighederne dog råd for.

“Vi har udarbejdet et sindrigt system, hvor eksempelvis hudfarve på tegninger ikke beskrives via ord, men med nummerhenvisninger til Pantone-farveskalaen, mens henvisninger til lande og nationaliteter er erstattet med referencer til længde- og breddegrader. Naturligvis undlader vi også at nævne alle pointer, der involverer, at nogen agerer irrationelt eller dumt,” siger Annika Jönsson, der er rådgiver for det svenske politis afdeling for personfarlig humorkriminalitet.

Ifølge myndighederne er der indtil videre ikke blevet udsendt nogen svenske, humoristiske indslag til samtykkegodkendelse, men man regner med, at helt op til tre vil blive forelagt den svenske befolkning i løbet af 2018.