Foto: Heb, Wikipedia

Bilisternes interesseorganisation FDM vil gøre alt for at støtte p-vagter og færdselsbetjente under en kommende strejke. “De skal ikke føle sig pressede til at gå på arbejde for tidligt,” lyder det fra bestyrelsesmedlem.

Bliver den varslede konflikt en realitet, står FDM klar med støtte til de offentligt ansatte parkeringsvagter, der er udtaget til strejke. Det kommer til at foregå via en indsamling til parkeringsvagternes strejkekasse, fortæller bestyrelsesmedlem Torben Weber Andersen fra Holte.

“Som bilister ligger parkeringsvagternes ve og vel os stærkt på sinde. For os er det derfor naturligt at lave en indsamling, så de trygt kan blive derhjemme, gerne i meget lang tid,” siger han og tilføjer, at FDM ikke ønsker, at parkeringsvagterne skal gå for lud og koldt vand under en eventuel strejke, og at det er den eneste årsag til, at man har valgt at lave indsamlingen.

Vil også støtte færdselsbetjente
Forlydender om, at også politiets fotovogne vil blive sat ud af drift under en eventuel strejke, vækker også medfølelse hos FDM.

“Som med parkeringsvagterne ønsker vi i FDM selvfølgelig ikke, at de mennesker, der tjener deres løn ved at give vores medlemmer bøder, når de kører for stærkt, skal føle sig tvunget til at gå på arbejde igen, før det er absolut nødvendigt. Så selvfølgelig samler vi også ind til dem. De fleste er jo selv bilister, så det er det mindste, vi kan gøre for at vise, at vi står sammen,” siger Torben Weber Andersen.

Han afviser, at indsamlingerne kan tolkes som en indirekte opfordring til at overtræde færdselsreglerne, herunder parkeringsreglerne.

Lovbrud kun for at hjælpe
Der kan dog være en idé i, at bilister kører for stærkt og parkerer ulovligt under strejken, mener Torben Weber Andersen.

“Hvis ingen kører for stærkt eller parkerer ulovligt, sender vi et uheldigt signal om, at parkeringsvagter, fotovogne og den slags er overflødigt. Det ville være en katastrofe, og derfor er vi næsten nødt til at overtræde nogle regler – i solidaritetens navn,” siger han.

Det er dog vigtigt, at det ikke tager overhånd:

“Det vigtige under sådan en konflikt er at finde den gyldne middelvej, hvor samfundet mærker, at det gør ondt, men vores medlemmer skal selvfølgelig passe på ikke at skabe så kaotiske tilstande, at regeringen griber hurtigt ind og tvinger ordensmagten tilbage på vejene.”