Foto: jusch, Bigstock

Foto: jusch, Bigstock

Al omgang med burkakvinder skal forbydes. Deres mænd skal i fængsel, og kvinderne skal hjælpes med lovgivning, exitprogrammer og moralsk fordømmelse, mener Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

“Godt nok handler det mest om, at vi ikke gider at se på det uvæsen, men hvis vi definerer burka og niqab som et socialt problem, kan vi etablere en masse tiltag, som giver os almindelige middelklassemennesker en god mavefornemmelse.”

Sådan siger Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, der gennem et stykke tid har haft kontakt med en anonym kvinde, der efter eget udsagn er brudt ud af et årelangt burkafangenskab.

“Hendes fortælling minder mig om de grufulde beretninger, vi hører om krænkelser og overgreb, fra kvinder, der er brudt ud af et liv i prostitution. Derfor skal vi ikke gøre det ulovligt at bære burka eller niqab, men betragte de burka- og niqabklædte kvinder som ofre, som det derfor skal være ulovligt at omgås,” siger han.

Ægtemænd skal i fængsel
Flere kvinder har offentligt udtalt, at hvis der kommer et forbud mod at bære burka eller niqab, vil de trodse det. Det, mener Rasmus Horn Langhoff, betyder ikke, at der er tale om et frit valg. Tværtimod viser den slags udtalelser, at de burka- og niqabklædte kvinder enten er bange for at sige sandheden eller lider af Stockholmsyndrom.

“De fleste tør ikke tage deres fangedragt af, for så bliver de straffet, når de kommer hjem. Derfor skal vi i stedet fængsle deres ægtemænd, og vi skal i det hele taget gøre det strafbart at omgås kvinder, der bærer disse dragter,” siger han og tilføjer, at når kvinderne først har mistet hele deres netværk, vil de automatisk smide burkaerne og frigøre sig.

Det vigtigste er dog ikke forbud, men at der etableres en hjælpeindustri i form af statsstøttede exitprogrammer, og at befolkningen udtrykker moralsk fordømmelse.

Kald dem viljeløse stakler
Rasmus Horn Langhoff foreslår, at man kalder kvinderne for viljeløse stakler og giver udtryk for, hvor klamt og nedværdigende man finder burka og niqab. Kvinder bør også med foragt i stemmen sige, at de i hvert fald aldrig ville gå med den slags.

“Man kan måske mene, at det er synd for kvinderne at tale så nedladende om dem. Men selvom de skal betragtes som ofre, handler det her først og fremmest om, at de skal søge statens hjælp til at bryde fri. I lighed med prostitutionsområdet handler det her først og fremmest om at give os andre følelsen af at hjælpe nogen,” slutter han.