Foto: Folketinget.dk

Efter sammenbruddet om offentlige overenskomster foreslår Uffe Elbæk en arbejdsuge på én dag, og at folk skal blive selvforsynende og væve deres eget tøj. 

“Stress og tab af arbejdsglæde er efterhånden blevet folkesygdomme for ansatte i både det offentlige og det private, og det bliver fremtidens offentlige arbejdsmarked nødt til at tage højde for.”

Det siger Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, som erkender, at det ikke er comme il faut for politikere at blande sig i overenskomstkonflikten. Han påpeger alligevel, at situationen er så graverende, at der er brug for at tænke ud af boksen, hvis der skal findes en løsning.

Alle bør have tid til økologisk landbrug
“Hvis lønmodtagere skal trives og være i stand til at mærke sig selv, skal de have tid til at restituere efter en hård arbejdsuge, og det får de ikke med kun to ugentlige fridage,” uddyber han.

Danmark er så rig en nation, at alle burde tid til at starte deres eget økologiske fritidslandbrug, hvis de har lyst til det.”

Elbæk håber, at Alternativets udspil vil mane til besindighed, foranledige en ny dialog og være med til at genoplive uddøde håndværk.

“Vi har naturligvis styr på finansieringen, og ifølge vores egne beregninger vil vi, qua vores selvforsørgelse, spare op til 569 milliarder kroner på import af fødevarer, hvis samtlige indbyggere i Danmark starter deres eget økologiske fritidslandbrug. Hvis vi også begynder at væve vores eget tøj, er besparelsen endnu større.”

Mange trapezartister er bedre end én
Elbæk påpeger, at lovforslaget desuden vil sprede den samlede arbejdsmængde ud til langt flere arbejdstagere.

“Vi betragter arbejdspladser som noget, vi alle skal deles om. Hvorfor lade én ansat varetage ét job, hvis det også kan komme 12 andre til gode?” spørger han retorisk.

“I mange tilfælde vil det faktisk være bedre, hvis flere deltes om det samme job. For eksempel bliver en cirkusforestilling langt mere underholdende, hvis der er mange trapezartister i stedet for blot en enkelt,” siger han og fortæller, at det også vil være oplagt at lade ansvarstunge jobs som direktørposten hos Mærsk eller Novo Nordisk blive delt mellem op til 12 personer.

Indtil videre afviser regeringen at stemme for forslaget, men Dansk Folkeparti har tilkendegivet, at man overvejer at stemme for, såfremt herboende muslimer tildeles den modsatte ordning med en arbejdsuge på seks dage og en endagsweekend.

Bliver forslaget en succes, vil Alternativet foreslå en sommerferieperiode, der strækker sig til november.