Foto: fizkes, Bigstock

Foto: fizkes, Bigstock

Medmindre de resterende grupper i forhandlingerne underskriver en aftale senest midnat onsdag, går forligsmand Mette Christensen i strejke fra torsdag.

Forligsmand Mette Christensen har opgivet at holde regnskab med sine overarbejdstimer. Faktisk har hun opgivet det meste, når det kommer til hendes arbejdssituation.

“Det er det værste, jeg nogensinde har været udsat for. De her mennesker slår knuder på sig selv for at undgå at lytte til hinanden. Alle holder bare på deres. Der er intet fokus på de ansatte, som alt det her handler om – det drejer sig udelukkende om ære.”

Sådan vurderer Mette Christensen situationen i forhandlingslokalet, hvor LO nu har underskrevet en aftale for regionerne, mens de øvrige aktører stadig står stejlt på deres.

Truer med Vatikan-løsning
“Jeg har fået nok. Jeg vil ikke være vidne til det her ævl mere. Så længe man kan varsle strejke og lockout, er der ingen reel interesse i at tale sig til rette. Man vil bare spille med musklerne og vise, hvem der er stærkest.”

Mette Christensen udtaler, at hun ud over at varsle strejke har stillet forhandlerne et ultimatum:

“Hvis ikke der kommer en aftale i stand onsdag, bliver de spærret inde ligesom i Vatikanet, hvor kardinalerne ikke får lov at gå hjem, før de er blevet enige om, hvem der skal være pave,” siger hun.

Strejken sandsynligvis ulovlig
Det er ikke før set, at en forligsmand har valgt at nedlægge arbejdet midt under igangværende forhandlinger. Det er da også tvivlsomt, om det er lovligt.

“I udgangspunktet kan man ikke som almindelig lønmodtager sige, at nu strejker man altså. Det er noget, fagforeningerne bestemmer. Jeg vil tro, at det ikke kan være lovligt, for på den her måde lægger man magten ud til den enkelte medarbejder, og det truer hele sammenhængskraften i den danske model,” siger lektor i arbejdsmarkedsret Marianne Jørgensen.

FOAs formand, Dennis Kristensen, er enig:

“Det er meget udansk at lade medarbejderne bestemme. Det er nu engang bedst, når den slags beslutninger træffes af fagforeningsfunktionærer, der ikke selv er til stede på de berørte arbejdspladser,” siger han.