Foto: Aske Holst, Flickr

Den giftige urskandinaviske dræbersnegl er tilbage i Danmark og har nu bredt sig fra Jylland til Fyn. Ekspert påpeger, at sneglen er et vigtigt bidrag til mangfoldigheden i dansk natur.

Efter knap 200 års fravær er den urskandinaviske dræbersnegl – en sjælden, men også meget giftig afart af Arion lusitanicus – tilbage i Danmark.

“Det er vi meget begejstrede for hos WWF Verdensnaturfonden. Den første bekræftede dræbersnegl er fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland. Vi har indsamlet DNA-spor i store dele af Jylland, ligesom forskere fra Københavns Universitet har rapporteret spor af sneglen på Fyn. Da den svømmer virkelig godt, er det kun et spørgsmål om tid, før den rammer Fyn, Sjælland og Bornholm,” siger WWF Verdensnaturfondens direktør for naturbevarelse, Susanne Amsinck.

Rigelig føde til dræbersnegle
Den urskandinaviske dræbersnegl er efter WWF’s opfattelse en naturlig del af dansk natur, og foreningen mener, at der er rigeligt med føde til sneglene i Danmark i form af almindelige køkkenhaver og landbrugets vidtstrakte marker.

“Sneglens genindvandring er utrolig positiv, fordi den på naturlig vis er vendt tilbage til et område, hvor den i sin tid blev udryddet. Sneglen er desuden beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv, hvorfor vi er forpligtede til at værne om dens eksistens og undgå forstyrrelser i dens yngle- og rasteområder,” forklarer Susanne Amsinck.

Hun påpeger, at WWF selvfølgelig har forståelse for, at sneglens genindvandring kan give anledning til bekymring, især for borgere med mindre børn. Her er det dog vigtigt at gøre opmærksom på, siger Amsinck, at den danske stat yder kompensation for eksempelvis amputerede fødder og andre skader, som sneglen måtte forvolde.

Meget få ofre for dræbersnegl
Den urskandinaviske dræbersnegl er ekstremt giftig ved berøring, hvorfor småbørn, hunde og marsvin ikke bør komme i nærheden af den, men Amsinck peger på, at der kun har været fem registrerede dødsofre for sneglen i de sidste 40 år.

“I stedet for at frygte sneglen og tale frygten op bør vi være glade og stolte over, at vores danske natur er blevet beriget med en af Europas mest unikke og allergiftigste sneglearter. WWF opfordrer til, at man overvinder sin frygt, gør op med de mange myter og fordomme, der eksisterer om sneglen, retter fokus på fakta og skaber plads i den danske natur til de små slimede bæster.”