Collage: Marie Dyekjær Eriksen

Anklagemyndigheden har i dag truffet afgørelse om, at der ikke bliver gennemført en straffesag mod den tidligere ledelse og revision i Danske Bank.

Trods grundig og årelang efterforskning kan det ikke bevises, at der er foretaget strafbare handlinger af Danske Bank i hvidvaskningsskandalen i bankens filial i Estland.

Det oplyser statsadvokat Jens Madsen, leder af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).

“Som følge af den store samfundsmæssige interesse har efterforskningen af Danske Bank-sagen haft meget høj prioritet. Vi har foretaget en grundig efterforskning og strafferetlig vurdering, inden afgørelsen blev truffet. Men når beviset for et strafbart forhold ikke foreligger, er det anklagemyndighedens opgave at afslutte sagen, uanset at mange mennesker er forargede over verdenshistoriens største hvidvaskskandale,” siger han.

Kritisabelt, men ikke strafbart
Statsadvokaten understreger, at der med denne rent strafferetlige afgørelse ikke er taget stilling til, om der er handlet kritisabelt i banken, ligesom der ikke er taget stilling til, om der kan blive pålagt et erstatningsansvar mod banken eller ledende personer med tilknytning til banken såsom direktør Thomas Borgen, der forlod banken med et gyldent håndtryk på 22 millioner kroner.

Et øjeblik ser det ud, som om det vil lykkes Jens Madsen at undertrykke sin latter og camouflere den som et host, men så bryder han sammen i et grineanfald:

“Altså, det kunne jo i princippet godt ske, ligesom Månen kunne vise sig at være lavet af grøn ost, men alle ved jo godt, at ingen bankmænd kommer til at miste en krone af deres ulovligt tjente formuer. Der er heller ingen, der kommer til at tilbringe så meget som ét minut i fængsel,” sprutter Jens Madsen og tilføjer, mens han tørrer tårerne af sine kinder:

“Er du rig nok, er alt, hvad du gør, per definition lovligt. Det skal bare igennem en 6-10-årig proces, hvor jurister som jeg tager 5500 kroner i timen – som skatteyderne også faktureres for – før vi beslutter, at der ikke var noget at komme efter.”

En offerløs forbrydelse
Om revisorerne i sagen siger statsadvokaten, at man har konstateret et par skønhedsfejl, men at disse ikke er erstatningspådragende, siger Jens Madsen, der nu har genvundet fatningen.

“Så længe du ikke stjæler fra andre rige mennesker, er det i orden.”