Foto: karelnoppe, Bigstock

Foto: karelnoppe, Bigstock

“Ved de overhovedet, at det er juletid?” har et væld af forskellige musikere spurgt gennem tiden. Og det gør de, fastslår videnskaben.

“Vi har undersøgt det grundigt og renset svarene for faktorer, der kan skævvride resultatet, og konklusionen er klar: Ja, de ved godt, at det er jul.”

Professor Nia Cadwallader fra Sandhedsvidenskabeligt Ufejlbarlighedsinstitut ved Aberystwyth University i Wales er ikke i tvivl. Hun har, siden endnu en flok musikere indspillede det store spørgsmål i 2014, været leder for det internationale forskningsprojekt, der nu har fundet svaret.

Metodisk vanskeligt spørgsmål
At det har varet så lang tid at finde svaret, skyldes først og fremmest, at spørgsmålet stillede store krav til undersøgelsens metode.

“For det første er det uklart, hvem ‘de’ er. Det blev vi nødt til at få afgrænset, eftersom ordet teoretisk set kan referere til alle mennesker – og dyr, planter og alt andet, der findes, for den sags skyld. Det var en lang proces, hvor vi systematisk måtte udelukke forskellige kategorier. Til sidst endte det med, at vi definerede ‘de’ som afrikanere, især dem der sulter eller har ebola,” forklarer Cadwallader.

Hun tilføjer, at der er stor sandsynlighed for, at denne afgrænsning er korrekt, eftersom man i pressen kan læse, at musikerne har dedikeret sangen til henholdsvis hungersnødsramte afrikanere og ebolaramte afrikanere.

Mange af dem er kristne
Med afgrænsningen af populationen kunne forskerne begynde at indsamle empiri. Mange tusind sultne eller ebolaramte afrikanere blev spurgt, om de vidste, at det var jul.

“Her stødte vi også på en udfordring, for indsamlingen af data kunne jo kun foregå op til jul. At spørge, om folk ved, at det er jul, i april eller september, giver jo ingen mening,” siger Cadwallader og fortsætter:

“Det lykkedes os dog at få indsamlet tilstrækkeligt med data i begyndelsen af december i år. Siden har vi arbejdet i døgndrift og er endelig klar med resultatet: De ved godt, at det er jul.”

Årsagen til, at de sultne og ebolaramte afrikanere ved, at det er jul, har Nia Cadwallader også en forklaring på:

“Hverken hungersnød eller ebola forringer evnen til at vide, hvad tid på året det er – medmindre man er så svækket, at man i det hele taget ikke ved, hvad der sker omkring en. Og så er mange af de her mennesker kristne, for hvem julen er en meget vigtig højtid.”