Foto: Dane Hillard, Wikipedia

Det er uansvarligt og forsimplet at lave en kobling mellem islam og islam, viser ny forskning, som i stedet peger på, at islam handler om komplekse socioøkonomiske forhold.

I den offentlige debat sker det på nærmest daglig basis, at muslimer eller moskéer bliver koblet med religionen islam. Ny forskning påviser imidlertid, at dette er forsimplet og forkert.

Peter Matthiasen er ph.d. i dekonstruktivistiske religionsstudier og medforfatter på rapporten “Et opgør med den hegemoniske forestilling om den islamiske islam? Mod en flertydig forklaringsmodel”, hvis konklusioner han uddyber.

Forståeligt men forkert 
“Det er forståeligt, at den almindelige borger intuitivt tror, at eksempelvis Islamisk Trossamfund eller islamisme har noget med islam at gøre på grund af navnesammenfaldet. Dette er en farlig misforståelse, som det er nødvendigt at gøre op med,” siger Matthiasen og fortsætter:

“Selvom det ved en overfladisk analyse kan se ud, som om islam har en masse til fælles med islam, bliver den opfattelse på ingen måde understøttet af data. Når vi nærstuderer kvalitative interviews og statistik, bliver det tydeligt, at islam i langt højere grad handler om komplekse socioøkonomiske forhold.”

Blandt andet dokumenterer rapporten, at islam i høj grad kan forklares med social arv, fordi et overvældende flertal af personer, som erklærer sig for tilhængere af islam, har forældre, som gør det samme.

“Det ser ud, som om islam er en form for overleveret social konstruktion, som ikke kan forklares med islam. På samme vis kan vi se, at i langt de fleste lande lever folk, som dyrker islam, tæt på hinanden. Bortset fra når de ikke gør.”

Drag ikke forhastede konklusioner
Peter Matthiasen advarer dog mod at drage forhastede konklusioner på baggrund af den nye forskning, ud over at islam ikke har noget med islam at gøre.

“Generelt bliver man nødt til at forstå, at islam er så komplekst et spørgsmål, at det faktisk ikke kan forklares med hverken ord eller videnskab, hvilket ser ud til at gøre sig gældende for langt de fleste religioner,” siger han og tilføjer:

“Undtagen kristendommen. Vores forskning indikerer, at den primært handler om ondskab, pædofili, undertrykkelse og formørkethed.”