Foto: White Background Images, Bigstock

Foto: White Background Images, Bigstock

Manipulerende, intrigant og løgnagtig. Med disse karakteristika kan Djævelen lige så godt være en kvinde, mener folkekirkepræst og feminist Marlene Iversen.

“Selvom jeg er kristen, tror jeg ikke på alt, hvad der står i Bibelen.”

Ordene kommer fra Marlene Iversen, der er feminist og sognepræst i en kirke i Københavnsområdet.

Når det er sådan fat, skyldes det, forklarer præsten, at Bibelens tekster er skrevet af mænd, der ikke har kunnet forestille sig magtfulde personer som Gud eller Djævelen som andet end hankønsvæsener:

“Djævelen er repræsentant for alt, der er ondt i verden. Selvom man godt kunne betragte kvinder som svigefulde og utilregnelige, men det tilskrev man svaghed og mangel på intellekt. Det var helt utænkeligt for den tids mandschauvinister at forestille sig, at den ondskab, som kristne frygter mest af alt, kunne komme fra en kvinde.”

Typisk kvindelist
At Djævelen sagtens kan være en kvinde, finder Marlene Iversen bekræftet allerede i en af Bibelens allerførste beretninger, nemlig beretningen om syndefaldet.

“Slangen, der jo er lig med Satan eller Djævelen, lokker Eva til at spise den frugt, som Gud har forbudt dem at røre. Den indsmigrer sig og bilder hende ind, at Gud bare vil afholde dem fra at spise af frugten, fordi han ikke vil, at de skal blive lige så kloge som ham. Det er jo typisk kvindelist, så det undrer mig, at man stadig i 2019 mener, at Djævelen er en han,” siger hun.

Fair at Gud er en mand
I modsætning til andre præster mener Marlene Iversen, at det er fair at betragte Gud som en mand.

“Selvom Gud i Det Gamle Testamente beskrives som både far og mor og med både mandlige og kvindelige egenskaber, giver det mening at betragte Gud som en mand, da Jesus jo kaldte ham ‘far’ og ikke ‘mor’,” siger hun og tilføjer, at det ikke er sandsynligt, at dette også blot skyldes de mandlige skribenters kønsbias.

“Jeg er ikke den slags , der mener, at alle mænd i Bibelen lige så godt kunne være kvinder. Jesus må for eksempel nødvendigvis have været en mand. Havde det været en kvinde, ville ingen have lyttet, så det ville være dumt af Gud at lade sig føde som kvinde på den tid,” slutter Marlene Iversen.