Foto: Fotorech, Pixabay

Foto: Fotorech, Pixabay

Den katolske kirke er andet og mere end seksuelle overgreb, konkluderer antropolog Rune Serritslev, der har lavet feltarbejde i flere af landets kirker.

RokokoPostens husantropolog Rune Serritslev, der ligesom de fleste andre almindelige mennesker aldrig havde sat sine ben i en katolsk kirke, har netop afsluttet et større feltarbejde udført i katolske kirker forskellige steder i Danmark.

“Det har været superspændende og lærerigt at følge disse mennesker helt tæt på,” fortæller Serritslev, der i første omgang blev meget overrasket over, at en del af katolikkerne ser helt almindelige ud.

“Mange af dem er godt nok sådan nogle pudsige, små nogle med skæve øjne, men der er også en hel del, som slet ikke ser anderledes ud end du og jeg,” siger han.

Tynde brødcirkler i fine rammer
At katolikkerne ikke ser anderledes ud end almindelige mennesker, skal man dog ikke lade sig vildlede af. Kigger man nærmere på deres skikke og sædvaner, opdager man nemlig, at deres adfærd på visse punkter er dybt besynderlig.

“De er for eksempel meget glade for brød. De har sådan nogle små, helt tynde skiver af cirkelformet brød, som ligger i en skål ved indgangen. Når de så kommer ind, tager de hver især en af skiverne og flytter den over i en anden skål,” siger Rune Serritslev og fortæller, at der også somme tider bliver sat en større brødcirkel frem på alteret:

“Jeg har set det flere gange – brødet sidder i en fin ramme, som præsten stiller på alteret. Straks efter vrimler det ind med katolikker, der kommer for at kigge på det. De gør ikke noget. De sidder bare lige så stille og kigger. På brødet.”

Ny interesse for Folkekirken
Rune Serritslevs opdagelser har vakt hans interesse for andre kirker, særligt Folkekirken, da det er den, de fleste danskere er medlem af.

“Jeg er blevet nysgerrig efter at finde ud af, om der kan findes en lignende adfærd blandt dem, der kommer i de danske folkekirker. Kigger de også på brød? Er de også små og skævøjede? Når man tænker over det, er det jo en nærmest skjult og hemmelig verden, som ingen rigtig ved noget om,” slutter han.