Foto: buso23, Bigstock

Efter at banderne Brothas og Loyal to Familia har indgået overenskomster med fagforeninger for henholdsvis rusmiddelarbejdere og trusselsbaserede handlende, er der opstået stridigheder om det danske hashmarked. Politi og beskæftigelsesministeren afviser at blande sig, da de mener, at faglige konflikter bedst løses af arbejdsmarkedets parter.

I slutningen af november tegnede banden Brothas overenskomst med det nyoprettede Broderskab af Ekstra-Legale Rusmiddelarbejde. Ligeledes har banden Loyal to Familia tegnet overenskomst med den nye Landssammenslutning af Trusselsbaserede Forhandlere.

Faglige aktioner med håndvåben og køller
Dette har udløst en faglig konflikt, idet Broderskabet anklager Loyal to Familia for social dumping og at sælge stoffer under stærkt utrygge forhold, mens Landssammenslutningen anklager Brothas for at gøre det samme.

Da dansk politi ifølge sædvane og efter eget udsagn som udgangspunkt ikke blander sig i faglige konflikter, har de to fagforbund relativt frie hænder til at udkæmpe en faglig konflikt om de overenskomstmæssige forhold i bandemiljøet, hvilket har ført til en række højspændte faglige aktioner udkæmpet med håndvåben, køller og sprængstof.

“Vi skal have ordnede forhold i bandemiljøet,” udtaler lederen af Broderskabet, Store 3, og tilføjer i et Facebook-opslag:

“Vi finder os ikke i det pis mere – ALLE skal komme. Der er mødepligt – alle mand deltager – folk der arbejder vil blive hentet,” skriver han med reference til en aktion, hvor fagforbundet vil begå hærværk mod en af Loyal to Familias primære salgssteder på Ydre Nørrebro.

Beskæftigelsesminister: Forstår frustrationen
Til gengæld kalder formanden for Landssammenslutningen, Store F, til faglig blokade af en af Brothas arbejdspladser med ordene:

“Der er meget, der tyder på, at dem, der sælger hash, slet ikke er uddannet til det. Det er livsfarligt at sælge hash, hvis man ikke ved, hvad man laver. Folk er sure, for selvom det er anmeldt (til Arbejdstilsynet, red.), sker der ikke noget.”

RokokoPosten har kontaktet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der ikke ønsker at udtale sig, men i en mail skriver, at han respekterer den danske model og derfor ikke vil blande sig i den faglige konflikt, omend han forstår fagforbundenes frustration.