Foto: Steen Brogaard, Ft.dk

Mængden af CO2 i atmosfæren stiger, hver gang Greta Thunberg siger noget, eller Dagbladet Information trykker en vækstkritisk leder, mener klimaordfører Morten Messerschmidt.

Det ville være bedst for klimaet, hvis vi undlod at tale om det. Sådan lyder budskabet fra Dansk Folkepartis klimaordfører, Morten Messerschmidt, der har udregnet CO2-udslippet i forbindelse med en række handlinger, der har til formål at gøre opmærksom på den globale opvarmning.

“Når Greta Thunberg åbner munden, ryger der et helt kilo CO2 ud i atmosfæren. Det bliver til mange tons, når man tænker over, hvor tit hun holder tale for FN og snakker med paven,” siger han, der også har set på, hvad Dagbladet Informations ledere betyder for klimaregnskabet.

“Hver gang avisen skriver en vækstkritisk artikel eller en leder, der opfordrer til, at Danmark skal blive CO2-neutralt i 2023, bliver Jorden varmere. Jeg forstår ikke, de har samvittighed til det.”

Luk Information
Dansk Folkeparti mener derfor, at regeringen bør indføre love, der begrænser mængden af klimabelastende handlinger, der informerer om klimabelastning.

“Hvis de virkelig mener det alvorligt med den 70 procents CO2-reduktion inden 2030, lukker regeringen samtlige medier, der siger noget som helst om, at CO2 kan være et problem,” siger Morten Messerschmidt, der også ønsker at sætte en række menneskers karriere på pause.

Anders Morgenthaler belaster klimaet
“Anders Morgenthalers snak om klimaet er eksempelvis helt utrolig belastende at høre på. Når han siger noget, stiger vandstanden med en centimeter, og 100 isbjørne græder på hver deres smeltende isflage. En mand som Uffe Elbæk bør også få hjælp til at gå på pension, nu hvor han ikke længere er partileder. Det ville mindske Danmarks CO2-aftryk betydeligt,” fortsætter ordføreren, der har fået hjælp fra Den Korte Avis til sine udregninger.

“De har sat deres bedste journalister på sagen. Desuden har jeg hentet tal fra en uafhængig amerikansk tænketank, der hedder 5C, eller Chevron Corporation’s Critical Climate Challenge. Så kan Greta Thunberg ellers bare komme an med sine amatøragtige FN-rapporter.”