Fotocollage: Petr_Salinger, sutthinon (Bigstock), Steen Brogaard (ft.dk)

Fotocollage: Petr_Salinger, yodakimik, sutthinon (Bigstock), Steen Brogaard (ft.dk)

Især underarten Liberalis alliancis folketingsgruppae er udrydningstruet, idet der kun er tre eksemplarer tilbage, som alle er hanner. Eksperter spekulerer i at redde arten ved hjælp af kloning.

Det ser sort ud for den politiske dyreart Liberal Alliance (latin: Liberalis alliancis). Faktisk er det tvivlsomt, om den står til at redde, lyder det fra professor Asger Fomsgaard fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Han er hvert år med til at udarbejde Den Danske Rødliste.

“Især underarten Liberalis alliancis folketingsgruppae, der udelukkende lever på den lille ø Slotsholmen, er truet. Vores optællinger viser, at der kun er tre eksemplarer tilbage, og da der er tale om tre hanner, er det tvivlsomt, om Liberalis alliancis folketingsgruppae overhovedet står til at redde,” siger han.

Ikke søde og nuttede
At det står så slemt til med arten, skyldes ifølge zoolog Lizette Lautrop-Engell flere faktorer.

Liberalis alliancis folketingsgruppae lider under, at den ikke er sød og nuttet at se på, så det har ikke været øverst på naturbeskyttelsesorganisationernes dagsorden at redde den. Desuden udviser den en meget selvdestruktiv adfærd, som besværliggør formeringsprocessen, og det gør overlevelsesmulighederne dårlige. Det samme gør konkurrencen fra lignende arter, som alle kæmper om føden på øen,” siger hun og tilføjer, at arten er blevet stærkt reduceret i løbet af ganske få år.

“For underarten på Slotsholmen er der tale om en nedgang på næsten 70 procent på mindre end ti år. Det er stærkt alarmerende.”

Et forskerteam fra Wales mener dog, at der er håb forude. Her mener man nemlig, at Liberalis alliancis folketingsgruppae med fordel kan klones.

Når man kan med får …
“Det er lykkedes at klone får, og da Liberalis alliancis folketingsgruppaes DNA kun adskiller sig ganske lidt fra fårenes, burde man kunne klone de tilbageværende eksemplarer,” siger biogenetiker Gwendolen Morgan, der leder det walisiske forskerteam.

Det er dog ikke en metode, Asger Fomsgaard vil anbefale.

“Det er en meget risikabel løsning, da vi slet ikke kan forudse konsekvenserne. Desuden kan kloningen ikke løse problemet med manglende hunner,” siger han.

Lizette Lautrop-Engell mener dog, at der er håb forude.

“Hvis det lykkes at tilføre arten flere eksemplarer ved hjælp af kloning, er der håb om, at den vil udvikle evnen til at reproducere sig ved hjælp af ukønnet formering, hvilket gør hunner overflødige. Lidt ligesom SF, bare omvendt,” siger hun.