Foto: Steen Brogaard, Ft.dk

De sidste måneders ro på arbejdsmarkedet, lave CO2-udledninger og passivitet i befolkningen foranlediger regeringen til at udsætte den såkaldte COVID-19-solnedgangsklausul på ubestemt tid. Rådet for Grøn Omstilling og Dansk Folkeparti er begejstrede.

Tvangslukningen i marts 2020 af uddannelsesinstitutioner, forretninger og virksomheder fortsætter. Statsministeren vil nu bruge erfaringerne fra de udvidede beføjelser, der blev indført for at imødegå coronapandemien, til at styrke myndighedernes muligheder for at håndtere alle utilsigtede og statsfjendtlige handlinger, ikke mindst med henblik på den nødvendige grønne omstilling.

“Vi har særdeles gode erfaringer med tvangsundersøgelser, tvangsbehandling, tvangsvaccinering og tvangskarantæne ved mistanke om coronavirus. De erfaringer vil vi nu, naturligvis for at sikre borgernes frihed og sundhed og mulighed for at deltage aktivt i den grønne omstilling, udvide til at dække alle dele af samfundet,” siger konseilspræsident Mette Frederiksen (S).

Effektivt med udvidede politibeføjelser
Hun fremhæver især politiets udvidede muligheder for at bruge magt, ikke mindst i forbindelse med forbud mod adgang til offentlige institutioner, supermarkeder, butikker, offentlige og private plejehjem og sygehuse samt restriktioner på transportmidler.

“Især transportrestriktioner og forbuddet mod større forsamlinger har været effektivt. Mængden af udledt CO2 er faldet drastisk, ligesom forbruget af fadølsbægre er reduceret betydeligt,” fastslår præsidenten, der som konsekvens aflyser ophævelsen af den hastelov, der blev indført sidste år i forbindelse med inddæmning af coronavirussen.

Aflysningen af den såkaldte solnedgangsklausul forventes at gå glat gennem det forretningsministerium, der har eksisteret, siden Folketinget blev sat i ubestemt karantæne i sommeren 2020.

Begejstring hos DF og Rådet for Grøn Omstilling
I Rådet for Grøn Omstilling er forperson Tue Damsø begejstret:

“Det er lige præcis de drastiske tiltag, vi har brug for, i arbejdet med de store forandringer, der skal til for at omstille vores energisystemer, transport, landbrug og forbrug,” siger han.

Også Dansk Folkeparti, der er repræsenteret med ét medlem i Forretningsministeriet, bakker op om Mette Frederiksens beslutning.

“Det var afgørende for os, at vi ikke sidste år vedtog vidtgående lovgivning uden at følge op på, hvilke konsekvenser den havde for borgerne. Vi kan nu se, at hasteloven har været en fordel på alle områder, ikke mindst hvad angår vores begrænsning af utilsigtet indvandring,” siger sandheds- og sikkerhedsminister Kristian Thulesen Dahl.