Illustration: Leonardo da Vinci

Illustration: Leonardo da Vinci

Flere end ti stuvet sammen i et lille lokale og et drikkebæger, der gik på omgang. Dette kræver lokale myndigheder dødsstraf for, mens statholder Pilatus mener, at sagen kan løses med undervisning i god hygiejne. 

Flere end ti mennesker var samlet i et lokale i Jerusalem, da en tilrejsende fra Nazaret holdt fest. Simple hygiejneregler blev forsømt, et drikkebæger gik på omgang, og forsamlingen sad tæt.

Sådan lyder anklagepunkterne mod den omrejsende prædikant Jesus fra Nazaret, der ifølge øjenvidnet Judas Iskariot slet ikke respekterede den særlige epidemilov, der trådte i kraft tidligere på året.

“Jeg syntes, situationen var utryg, så jeg valgte at gå til de lokale myndigheder for at få dem til at gribe ind. De tog heldigvis sagen meget alvorligt,” siger Judas Iskariot.

Faktisk tog de lokale myndigheder sagen så alvorligt, at de bragte nazaræeren til statholder Pontius Pilatus med henblik på at få den anklagede dømt til døden.

Statholder uenig
Imidlertid fandt Pontius Pilatus det efter en kort afhøring unødvendigt at straffe manden fra Nazaret.

“De er lidt primitive ude i Udkantsisrael, og ham her virkede lidt tungnem. Han forsøgte ikke at forsvare sig selv – ja, faktisk sagde han nærmest ingenting,” siger han.

Pilatus’ antagelse var, at den anklagede ikke havde overtrådt loven med vilje:

“Ifølge vidnet Judas vaskede anklagede hele selskabets fødder. Det siger mig, at han forsøgte at overholde reglerne, men bare havde forvekslet hænder og fødder. Det kan de uoplyste fra randområderne sagtens komme til.”

Offentlig demonstration af korrekt hygiejne
Pilatus valgte derfor at vaske sine hænder offentligt for at vise anklagede samt tilhørerne ved retssagen, hvordan man sikrer en korrekt hygiejne. Det faldt dog ikke i god jord, og de lokale myndigheder fastholdt kravet om, at anklagede skulle dømmes til døden.

“Det er vigtigt at statuere et eksempel i denne tid, hvor der er mangel på værnemidler, og sundhedsvæsenet er på overarbejde,” lyder det fra Kajfas, der er chef for de lokale myndigheder og tilføjer:

“Desuden er han en skidt karl, der tidligere har trodset autoriteterne og sagt grimme ting om os. Han skal bare dø!”