Illustration: TypicalPlayer2015/Futures of Europe

Illustration: TypicalPlayer2015/Futures of Europe

Planøkonomi og afskaffelse af borgerlige frihedsrettigheder. Efter regeringens corona-indgreb roser internationale kommunister Danmark for at være på rette spor mod den endelige proletariske verdensrevolution.

Arbejdet for verdensrevolutionen tager ikke ende. Tilbageslaget efter Murens fald i 1989 sendte muligvis fortalerne i defensiven, men tiden læger alle sår.

Således også i Danmark, hvor et lækket internt notat fra Komintern, en international kommunistisk organisation, roser de danske myndigheders solide og målrettede arbejde for at omstyrte det borgerlige samfund og fremhæver deres indsats i forbindelse med den nuværende coronakrise.

Ungkommunistisk pioner leder landet
“Regeringen har reelt nationaliseret den finansielle sektor med dens ‘hjælpepakker’. Samtidig har den lukket de liberale småerhverv og opløst forsamlingsfriheden,” lyder det i notatet, der også omhandler femtekolonneindsatsen i Danmark:

“Rekrutteringen af unge kadrer i 1980’erne og 1990’erne har entydigt været en succes. I den nuværende krise ser vi eksempelvis en af vores tidligere og meget kompetente internationale sekretærer, Søren Brostrøm, der de facto bestemmer, hvad der skal ske med både den offentlige forvaltning, de danske borgere og det danske erhvervsliv. Det er smukt arbejde.”

Selv Venstre kæmper for nationaliseringer
Ikke kun Sundhedsstyrelsen omtales i notatet. Også en række andre danske forvaltninger roses, ligesom notatet fremhæver resultatet af den årelange påvirkning af det politiske system:

“Enhver viden om sammenhæng mellem velstand og velfærd er forsvundet, og selv Venstre kæmper for, at det private erhvervsliv skal nationaliseres som konsekvens af statens understøttelse. Og endnu bedre: Ingen har øje for, at midlerne, som bruges, stammer fra erhvervslivet og borgerne selv.”

Notatet, der er dateret den 13. april 2020, slutter med at konkludere, at den videre vej frem mod et fuldt ud kommunistisk Danmark ligger åben – og at den nuværende coronakrise gør, at vejen dertil er blevet endnu kortere.