Foto: L. Sabatelli, Wellcome Images

Foto: L. Sabatelli, Wellcome Images

Ifølge rigslægen skal flere danskere smittes med pest, så befolkningen kan opbygge modstandskraft og høste de økonomiske gevinster, som den nye sygdom kan give på længere sigt. 

Jeronimus Bloch er udnævnt til rigslæge af Hans Majestæt Valdemar Atterdag og ser med bekymring på, at den nye pestsygdom, der for nylig har ramt store dele af Europa, endnu ikke har fået ordentligt tag i danskerne.

“Hvis vi ønsker at komme gennem denne højst ubelejlige svøbe, er der ingen vej udenom. Folk bliver simpelthen nødt til at få sygdommen før eller senere. Vi lever trods alt i en globaliseret verden, hvor vi dagligt handler med folk fra Lübeck og Paris, og derfor er det ikke muligt at holde en så smitsom sygdom ude af Danmark.”

Kan gøre fremtidens bønder rigere
Ifølge Bloch er det et problem, at danskerne vægrer sig ved at blive smittet med pest.

“Vi kan se, at rigtig mange områder i Europa allerede er ved at være kommet godt gennem epidemien, og selvom enkelte befolkninger er gået lidt i panik, tyder meget på, at de langsigtede økonomiske konsekvenser ved at få smitten hurtigt overstået er markante,” siger han og henviser til prognoser fra kongens regnemester, der viser, at bøndernes indtægter meget vel kan stige i de kommende århundreder, hvis der bliver mangel på arbejdskraft.

“Hvis vi vil have det optimale ud af pesten og komme godt ud på den anden side, er det nødvendigt, at folk tager en for holdet og sørger for at lade sig smitte. Måske kan smitten endda føre til, at de kommer nemmere gennem pesten, hvis den vender tilbage.”

Meget lidt at være bange for
Rigslægen mener også, at man skal tage forlydender om meget store dødstal og affolkede landsbyer med et gran salt.

“Meget tyder på, at pesten tager de i forvejen svageste i befolkningen, som alligevel ville være døde før eller senere. Skulle enkelte sunde og raske også ryge i svinget, kan jeg berolige alle med, at jeg har lavet en kompleks matematisk beregning, der viser, at dødeligheden i befolkningen alligevel er noget nær 100 procent målt over en periode på omtrent 80 år. Der er meget, meget lidt at være bange for.”