Foto: bildlove, Bigstock

Det skal være sværere at få indlagt toilet, mener Inger Gamburg, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for DKP og harm over saneringsplanerne for Vesterbro og Nørrebro.

Inden længe kan det blive sværere at få lov til at indsætte toiletter i lejligheder i København. Især de påtænkte saneringer på Vesterbro og Nørrebro vækker vrede. Inger Gamburg fra Danmarks Kommunistiske Parti er således blandt dem, der gerne ser færre toiletter i hovedstaden.

“I sidste valgperiode var der et flertal, som besluttede, at kommunen har skullet sige ja til alle de her saneringer og toiletter, så forvaltningen har fået det signal fra politikerne, at de skulle tillade mange toiletter. Det er blevet for mange,” siger hun, hvis parti stemte for et forslag om at se reglerne efter i sømmene.

Stigende boligpriser
Inger Gamburg er især bekymret for, at toiletterne presser boligafgifterne op.

“Der er ingen tvivl om, at visse københavnere synes, det er dejligt, at de får eget toilet og slipper for at gå i gården, men jeg er bekymret for, hvad det gør ved boligpriserne. I forvejen er der pres på boligpriserne, og det kan være med til at fordyre boligmassen, at så mange flere lejligheder får indbygget toilet,” siger Inger Gamburg og peger desuden på nattero som et væsentligt argument for at begrænse antallet af toiletter.

“Rigtig mange københavnere oplever gener af, at overboen får installeret træk og slip, og som får forringet deres kvalitet i deres lejlighed. Så de, der har råd til toilettet, får en lækker lejlighed, men tager kvaliteten fra dem, der bor nedenunder,” siger hun.

Opbakning fra natmænd
Inger Gamburgs protester hilses velkommen af De Kjøbenhavnske Natmænds formand, Niels Jespersen. Han peger på, at de mange planlagte toiletter risikerer at erstatte de vigtige fællesskaber i baggårdene og på længere sigt ødelægge kernen i vores demokrati.

“At beboerne ikke sidder side om side for at besørge vil ganske givet svække sammenhængskraften i samfundet. De, der presser sammen, står sammen,” forklarer Niels Jespersen.