Foto: motortion, Bigstock

Foto: motortion, Bigstock

Især ansatte i rengøringsbranchen kunne undgå nedslidning, hvis entropi-loven blev ændret, lyder det fra fagforbundet 3F, der kræver et opgør med fysikkens privilegieblindhed. 

Entropiens lov, der bekendtgør, at alting bevæger sig fra orden til uorden, har eksisteret siden tidernes morgen. Serviceassistenter knokler dag ud og dag ind for at afbøde skaderne, som denne urgamle lov påfører samfundet. Meget af dette kunne undgås, hvis blot der var politisk vilje til en lovændring, mener Beate Strugaard, faglig sekretær i 3F.

“I de seneste år er der kommet øget fokus på de byrder, som de privilegerede – ofte hvide mænd – har pålagt de mindre privilegerede. Desværre er denne kamp født ud af universitetsmiljøerne, og fokus har derfor ikke ligget på det pres, der ligger på blandt andet rengøringspersonale, der sørger for, at hotelværelset er rent og pænt og gør det behageligt at møde på kontoret mandag morgen,” siger hun.

Til kamp mod fysikkens privilegieblindhed
Den akademikerbias, kampen hidtil har været ført med, har ikke fokuseret i tilstrækkelig grad på de af fysikkens love, som er den helt store årsag til nedslidning. Det ønsker 3F at gøre op med og mener derfor, at regeringen bør tage sagen op som en naturlig del af den aktuelle debat om nedslidning.

“Det er ikke fysik som sådan, vi har noget imod. Men fysikken er privilegieblind og tænker ikke over alle de skavanker, den påfører arbejderklassen,” siger hun og tilføjer, at det især er entropien, som 3F ønsker et opgør med:

“Fysikken har bestemt, at entropien kun skal gå én vej: fra orden til uorden. Derfor møder rengøringspersonale hver dag op til rod og snavs, ligesom det er entropien, der sætter skub i den proces, som nedbryder deres i forvejen hårdt prøvede kroppe.”

Afskaf entropi
3F’s krav er derfor, at entropi-loven ændres, eller at entropi afskaffes helt.

Ifølge en ekspert er det dog ikke helt simpelt. Kathrine Lai Olesen fra Institut for Fysik og Astronomi forklarer, at fysikken er et stærkt konservativt magtsystem, som ofte ikke lader sig tæmme af politiske beslutninger.

“Der er tale om et elitært system, som i mange år har nægtet at følge politiske beslutninger, og som det er utroligt svært at indføre sanktioner over for,” siger hun.

Beate Strugaard mener, at politikerne alligevel har et ansvar:

“Det er 2020. Vi kan simpelthen ikke tillade, at en magtfuld elite som fysikken skaber et parallelsamfund med egne love og nægter at indordne sig under demokratiske beslutninger.”