Foto: Thorfinn Stainforth, Wikipedia

Foto: Thorfinn Stainforth, Wikipedia

Danske Bank tager konsekvensen af deres fejlslagne kommunikation på engelsk og skifter navn til Hollandske Bank for at blive skarpere. Topchef Chris Vogelzang understreger, at beslutningen skal bringe banken nærmere danske kunder.

De seneste års sproglige udfordringer i Danske Bank skal nu bringes til ophør. Og dermed også, håber hollandske topchef Chris Vogelzang, den monumentale kritik af bankens manglende evne til at genetablere troværdigheden mellem banken på den ene side og samfundet og danskerne på den anden.

Han forklarer, at bankforretning er blevet en meget kompleks størrelse med mange udfordringer, og at det er nødvendigt med mere klar og entydig kommunikation for at forklare dette.

“Vii haave tried many taims to coommunicaate to ze Dänishch peeples in Englishch, but it diid noot woerk wewy guud,” siger Chris Vogelzang, der understreger, at han og den øvrige ledelse har taget kritikken til sig.

En pålidelig medspiller
Chris Vogelzang forklarer, at skiftet til hollandsk skal genskabe bankens position som en pålidelig dansk corporate citizen. Det kræver en endog meget tydelig kommunikationsindsats, siger han, at bortforklare den estiske afdelings hvidvask, investeringsprodukter som Flexinvest Fri og senest den helt misforståede og uforskyldte inkassosag.

“It iz a vewy complicaated businezz to run a baank. Vii veel be beetter prepaared to spiik kliirli on ze mani chaallenges vii have in ze bank viz ze custoomers, and zat viil be beetter ven vii all kaan spiik ze same laanguage,” forklarer Chris Vogelzang.

Netbank på hollandsk
Ved udgangen af den kommende måned skifter banken således navn til Hollandske Bank og vil fremover udelukkende kommunikere til kunderne på hollandsk. Både i netbanken og bankens seks tilbageværende filialer.

Chris Vogelzang erkender, at det måske ville have været mere nærliggende at søge et skift tilbage til dansk, men også, at det ville have bidraget med mere uklarhed.

“Ze problem iz tat moost of us in ze top maanagemeent haave no clue as too vat Dänishch is all about. And vii need to have full traanspaarenci all ze vay through ze baank,” siger han og understreger, at bankens danske kunder jo er karakteriseret ved at være globaliserede og åbne.