Illustration: Michelangelo, Adams skabelse, udsnit

Illustration: Michelangelo, Adams skabelse, udsnit

“Jeg havde brug for at finde ud af, hvad næste skridt i mit arbejdsliv skulle være,” siger Gud om sit fravær og indrømmer, at det var en dårlig idé at indsætte Satan som vikar.

Efter en længere periode med frustrationer på arbejdet og manglende muligheder for at finde et åndehul fik Gud nok. Derfor tog han i starten af 2020 en pause fra sine pligter for at gå Caminoen og dyrke yoga på et silent retreat.

“Jeg havde virkelig brug for noget tid til at finde mig selv. Jeg har haft det samme job i 6000 år, og det blev lidt svært for mig at se, hvad næste skridt i mit arbejdsliv skulle være,” siger Gud og forklarer, at især manglen på jævnbyrdige kolleger har været et problem.

“Jeg har stor respekt for det administrative arbejde, som englene udfører, men nogle gange har man brug for at sparre med andre kreative omnipotente guder, og de findes i sagens natur ikke. Der er koldt på toppen.”

Epidemi er spændende værktøj
Gud fortæller, at det for snart et år siden virkede som en rigtig god idé at bede Satan agere vikar under orloven, fordi Satan har mange års erfaring som enevældig hersker over menneskelige sjæle. I bakspejlet anerkender Gud dog, at dette var en fejlvurdering.

“Han gjorde brug af nogle spændende management-værktøjer som pandemi, økonomisk krise og terror, men samlet set var hans ledelsesstrategi alt for langt fra min egen,” forklarer Gud, der selv er gået væk fra at teste menneskers trofasthed gennem pinsler.

Ledelseskurser hos Allah
“Min lange række af pestepidemier gjorde dem ikke mere troende, men førte i stedet til oplysningstid og øget sekularisering, mens Anden Verdenskrig ikke ligefrem førte til mere fokus på gammeltestamentlige normer og værdier.”

Gud regner derfor med at vende tilbage engang i 2021 og vil bruge resten af sin orlov på ledelseskurser, blandt andet hos Allah.

“Han formår virkelig at vækste, så det er jo noget med at finde best practice-eksemplerne hos ham, men gøre det på en måde, hvor jeg selv kan føle ejerskab. Det bliver en spændende udfordring!”