Foto: mararie, Wikipedia

Foto: mararie, Wikipedia

Det vil gå hårdt ud over vandsalamandere, hvis biskop Absalon får lov til at bygge en borg på en unik naturgrund ved Øresund, hævder utilfredse borgere, der har klaget til kong Valdemar.

“Prøv at se her. Det er en vandsalamander,” siger Octavius Buntmager, da han viser RokokoPosten rundt ved vandhullerne omkring den holm, der netop nu er et af de mest omdiskuterede jordlodder i kongeriget.

“Hvis biskop Absalon får held til at opføre en enorm stenborg her i området og udgrave kanaler omkring holmen, så vil salamanderens habitat blive fjernet,” siger Buntmager, der derfor har sat sig i spidsen for en bonde- og borgerprotest, der skal få kong Valdemar til at skride ind over for byggeplanerne og frede den grund, der ifølge Octavius Buntmager besidder unikke naturmæssige og rekreative kvaliteter.

Købmannehavn er stort nok
“Og for hvad? For en kortsigtet gevinst ved at bygge endnu en gold borg af sten. Vi har ikke brug for borge af sten. Købmannehavn er stort nok i forvejen. Ved du godt, hvor mange af de handlende ovre fra sildemarkedet, der bruger holmen til at få unikke naturoplevelser?” spørger Octavius Buntmager RokokoPostens udsendte.

Mange borgere har det som Octavius Buntmager. Derfor har de lavet sammenslutningen Holmens Venner med det formål at få kong Valdemar til at stoppe byggeriet. Det afviser kong Valdemar dog med henvisning til, at byggeretten følger af en ti år gammel aftale om et gavebrev til kongens fosterbror Absalon, og at bebyggelsen af en borg på holmen ved Øresund er afgørende for at kunne beskytte mod vender og goter, der plyndrer og hærger de danske kyster.

Historien vil dømme Valdemar hårdt
Den forklaring giver Octavius Buntmager dog ikke meget for.

“Hvis du spørger vandsalamanderen, om den føler sig mest truet af venderne eller af biskop Absalon, så tror jeg, den vil sige biskop Absalon,” siger han og advarer samtidig kong Valdemar om, at det kan få store konsekvenser for kongen, hvis han ikke stopper byggeriet.

“Hvis Valdemar tillader det byggeri, kommer landstingene til at vrage hans søn Knud som den næste konge. Det er helt sikkert. Historien kommer også til at dømme kong Valdemar hårdt. Om 200 år vil Absalons borg være en ruin, men alle vil stadig savne vandsalamanderen og forbande borgen langt væk. Valdemar vil gå over i historien som Valdemar den Ødelæggende, hvis han tillader det byggeri,” spår Octavius Buntmager.