Foto: Milkos, Bigstock

Foto: Milkos, Bigstock

Efter en lang debat om, hvorvidt det er okay at navngive børn ved dåben, har regeringskancelliet truffet deres beslutning: Fra 2032 skal børn kun identificeres ved deres CPR-nummer.

Først røg de kønsdefinerende CPR-numre, og nu skal det også være slut med at bruge fornavne, da regeringskancelliet ønsker et mere inkluderende nationalt miljø. Fra 1. januar 2032 skal alle nyfødte børn identificeres ved nummer og resten af befolkningen indsluses over en femårig periode.

“Vi tager ansvar for at bidrage til et godt og inkluderende miljø og dermed også for, at der ikke findes sexisme eller andre problematiske elementer i vores samfund. Det er en naturlig del af vores statsadministrative opgaver,” siger konseilspræsident Mette Frederiksen, der fremover vil kendes som 191177-4355 eller, i daglig tale, Søster nummer 1.

Fremmer forståelsen
I 2028 blev praksissen med kønsidentificerende CPR-numre opgivet efter massivt pres fra LGBT-miljøet, der påpegede numrenes ekskluderende understøttelse af det heteronormative patriarkalske samfund. LGBT Danmark er da også gået foran i anvendelsen af samme numre som personlig identifikationsmarkør.

“Kønsidentitet og seksuel orientering er sociale og kulturelle fænomener, der understøttes af samfundets systemiske indretning. Ved at undgå navngivning kan vi fremme forståelsen for og anerkendelsen af en inkluderende og mangfoldig opfattelse af kønsidentitet og seksuel orientering,” forklarer LGBT Danmarks foreksistens, 241107-0888.

Protester overhøres
“Jeg synes, det er en fuldstændig grotesk beslutning. Man vil løse et problem, der ikke eksisterer,” siger 120464-0975, der er professor emeritus på Københavns Universitet.

“Det er forståeligt, at vi i sin tid tog debatten om kønsneutrale CPR-numre, men jeg kan ikke forstå problemet i, at man skulle hedde Kim, René eller noget i den dur. At der simpelthen ikke er andre muligheder end CPR-numrene,” siger 120464-0975 og bakkes op af 091199-1249, der dog udelukkende ønsker at identificere sig som 666.

Kritikken preller af på både LGBT Danmark og regeringskancelliet.

“Hvordan man end vender og drejer det, er et nummer også en identitet,” fastslår 090588-8325, taleksistens i kancelliet.