Foto: shutter2u, Vlyaks (collage), Bigstock

Foto: shutter2u, Vlyaks (collage), Bigstock

Den familieejede virksomhed Danniol, der producerer alle typer stanniol til hjemmemarkedet, har i år stiftet en ny taknemmelighedspris, Stanniol-huen, der skal gå på skift mellem smykkedesigner Mai Manniche og sanger og influencer Saszeline Dreyer.

“Det er en pris, vi har stiftet af ren og skær taknemmelighed over for disse to prægtige kvinder, Saszeline Dreyer og Mai Manniche,” forklarer Finn Boye, medejer og administrerende direktør for stanniolfirmaet Danniol.

“Før coronakrisen var vi tæt på at lukke virksomheden, men inden for det sidste års tid har vi haft en uhørt eksponentiel stigning i vores omsætning, og det tilskriver vi ene og alene Mai og Saszeline. De har simpelthen reddet os fra konkurs!”

Finn Boye nævner en markant stigende efterspørgsel på hattemateriale som grunden til virksomhedens opblomstring. En efterspørgsel, som ifølge Boye i høj grad skyldes de to kvinders massive indsats på sociale medier.

Specialdesignet Christian Eriksen-broche
De to kvinder er stolte og beærede over hæderen fra Danniol. Mai Manniche har som tak tilbudt Danniol at lave en speciel Christian Eriksen-fodboldbroche til alle medarbejdere med indgraveringen “Fuck vacciner og dem, der tror på dem – og god bedring, Christian!”

Saszeline Dreyer har derimod valgt at vise sin taknemmelighed ved at indspille singlen “Let love be love – but not for those who get vaccinated”, hvor overskuddet går til gratis stanniol til alle, der måtte have lyst til at lave en hat af det.

Buste af Vibeke Manniche
Men Danniol har ikke kun valgt at hædre Saszeline Dreyer og Mai Manniche. Den lokale kunstner Bølle Krabbenhøft er blevet hyret til at kreere en to meter høj buste af Vibeke Manniche, der skal stå permanent i Danniols kantine.

“Mai kunne ikke have ydet så stor en indsats uden sin mor, Vibeke Manniche. Derfor skylder vi hende en stor tak, hvilket vi vil materialisere over i en buste, som vi alle på daglig basis kan glædes over,” forklarer Finn Boye.

Han kan om ganske få år gå på pension uden at bekymre sig om Danniols fremtid, da egenkapitalen er mere end tidoblet i løbet af det sidste år. Som en ekstra gestus har Boye derfor også tildelt alle tre kvinder et livslangt forbrug af stanniol.

“Det tror jeg simpelthen ikke, de kan få for meget af, så det er det mindste, vi kan gøre,” smiler Finn Boye taknemmeligt.