Foto: Steen Brogaard, Folketinget

Den socialdemokratiske regering er ikke forpligtet til at lytte, når en styrelseschef som Gud advarer om, at frelsen afhænger af tro og ikke tomme ritualer, lyder det fra S.

Biblen, der er baseret på Guds ord, nævner ikke noget om hverken ministre, bisper eller et folkekirkeligt hierarki. Til gengæld lægges der i alle fire evangelier stor vægt på individets tro.

Den nytiltrådte kirkeminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), har imidlertid ikke i sinde at ændre på organiseringen af den kristne tro i Danmark. Det står klart efter et samråd torsdag.

Stemmer ikke overens med politik
“Gud har lavet sin vurdering. Det er fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringens politik, og vi er jo ikke tvunget til at indrette os efter, hvad en styrelse måtte mene,” sagde Halsboe-Jørgensen til samrådet.

Ifølge tal fra Yougov er det kun 37 procent af danskerne, der tror på Gud, selv om 74 procent af befolkningen er medlemmer af Folkekirken. Det har fået flere kristne til at kritisere kirkeministeren og Folkekirken for at opretholde en bureaukratisk skal af tomme ritualer og julehygge frem for at tugte dansken og lære ham at frygte Gud.

“Jeg er bekymret over, at regeringen bagatelliserer Guds ord. Mener ministeren, at regeringen er bedre til at finde vejen til frelse end Gud?” spurgte frelsesordfører Jens Rohde fra Kristendemokraterne til samrådet.

Ikke bundet af religiøse overvejelser
“Nej, der er ingen tvivl om, at både Faderen, Sønnen og Helligånden er langt mere kompetente til at lave frelsesvurderinger, end jeg er som kirkeminister. Det ændrer bare ikke på, at når vi får en frelsesvurdering, er det op til regeringen at beslutte linjen, og der er vi jo ikke bundet af religiøse overvejelser.” udtaler Halsboe-Jørgensen og tilføjer:

“Når man er chef for en offentlig forvaltning i Danmark, men stadig underlagt en politisk leder, så er man styrelseschef. Det er helt sammenligneligt med, når man er styrelsesdirektør alle mulige andre steder.”