Foto: Steen Brogaard, ft.dk

Foto: Steen Brogaard, ft.dk

At gå på arbejde har intet at gøre med, hvordan vi har det. Det handler udelukkende om at bidrage til, at velfærdsstaten trives og vokser sig stærkere. Det skal en ny regeringsreform uddanne borgerne til. 

“Alt for mange hænger fast i en sødsuppe-liberal opfattelse af, at lønarbejdet har at gøre med frihed, glæde og virkelyst. Vi skal lære dem at forstå, fra de er nyuddannede, at det handler om helt andre ting.”

Statsminister Mette Frederiksen er parat med en ny reform, der ikke blot skal få flere i arbejde, men først og fremmest fungere som et redskab til at uddanne befolkningen til at forstå og leve op til den socialdemokratiske velfærdsstats præmisser.

“For at det kan lykkes, må vi gøre op med den sejlivede myte om den lykkelige lønarbejder. Man bliver ikke lykkelig af at gå på arbejde. Og det har aldrig været meningen,” siger Mette Frederiksen.

Velfærdsstaten som højeste mål
Som borger i velfærdsstaten Danmark har man som højeste mål at bidrage til, at denne stat trives og vokser sig stærkere. Det er stoltheden over hver måned at indbetale sin del til fælleskassen, som skal være grundstenen i danskernes eksistensberettigelse.

“Folk begår den fejl, at de tænker for snævert. De fokuserer på deres eget liv, deres egne rammer, og så glemmer de, at de er børn af velfærdsstaten, og at det er den, der er meningen med deres liv,” siger hun og tilføjer, at det muligvis er et glædesløst fokus, men at det ikke desto mindre er nødvendigt.

Så få kroner som muligt tilbage til borgerne
Selvfølgelig er en del af velfærdsstatens formål at kunne understøtte folk, der har behov for det. Men det endelige mål er, at så få kroner som muligt skal tilbage til borgerne.

“Hvis vi vil vise, at Danmark er en sund og stærk velfærdsstat, er vi nødt til at have ressourcer til egentlige velfærdsprojekter som trivselsoaser i de større byer og en stærk og kreativ kommunikationsenhed, som kan fortælle alle de gode historier. Hvis vi skal bruge for mange penge på understøttelse og sygehusvæsen, er der slet ikke råd til det vigtige,” siger statsministeren og slutter:

“Grundlæggende handler det om, at vi lærer at smile, se glade ud og ikke brokker os, selvom vi ikke har det godt.”