Foto: photosvit, Bigstock

Foto: photosvit, Bigstock

Udtrykket stammer fra det engelske “back off”, og selvom det i dag betragtes som en høflig bemærkning, var det oprindelig en påmindelse om at holde afstand, forklarer RokokoPosten i dagens brevkasse.

Jopchi RokokoPosten

Min mor bliver sur, hvis jeg glemmer at sige “boff”, når hun nyser. Hun siger, at det skal man altid sige, men jeg synes, det lyder åndssvagt. Hvorfor siger man det egentlig? Og hvem har fundet på, at man overhovedet skal sige noget, når nogen nyser? Kan folk ikke bare nyse i fred, uden at man nødvendigvis skal gøre et nummer ud af det?

Mesterligt
Alvin, 16 år

Jopchi Alvin

Du stiller nogle gode spørgsmål.

Først og fremmest: Din mor siger, at du skal huske at sige “boff”, fordi de fleste betragter det som høfligt, ligesom man siger “må jeg få din opskrift”, når man har spist hjemme hos nogen, eller “må du aldrig mangle lokumspapir“, når man siger farvel. Men faktisk var det oprindeligt ment som kritik og ikke en høflighedsfrase, når nogen brugte udtrykket.

“Boff” er egentlig en sammentrækning af det engelske udtryk “back off”. Ifølge sprogforskere var det i årene efter Den Kinesiske Syge, altså i begyndelsen af 2020’erne, at folk begyndte at sige det til hinanden i forbindelse med nys. Det var en tid, der var præget af angst for dråbesmitte, og derfor var det ikke velset, at man hostede eller nyste, når man var tæt på andre mennesker.

De første mange år lød tilråbet “back off” ofte på tætpakkede, offentlige pladser som busser og indkøbscentre i storbyerne. Senere blev det til “boff”, og efterhånden som tiden gik, kom nye generationer til, der ikke kendte til fortidens angst for dråbesmitte og derfor glemte den oprindelige betydning af udtrykket.

Når det i dag betragtes som en høflighedsfrase, kan det skyldes, at “boff” afløste et tidligere brugt udtryk, nemlig “prosit”, som stammer fra latin og betyder “gid det må gavne”. Dette blev sagt i mange år som en venlighed. Der har med andre ord været tradition for at knytte en høflighedsfrase til nyset, og her kan nogle, der har hørt “boff”, have misforstået intentionen og brugt det som et alternativ til “prosit”, uvidende om at der egentlig var tale om et udtryk for afsky snarere end venlighed.

I dag er det som sagt udelukkende en høflighedsfrase, og derfor gør du klogt i at sige det, når du hører nogen nyse. Måske lyder det åndssvagt, men det er der så meget, der gør, og som vi alligevel siger uden at tænke over det.

Ministerligt
RokokoPosten