Efter studier af bitre mænds læserbreve kan en gruppe sprogforskere endelig fastsætte året, der bød på den bedste beherskelse af dansk i landet historie: 1952.

“Så gav han ham sin bedste hat, der dog viste sig at være alt for stor.”

“Der gjorde Deres bror ham vel nok en bjørnetjeneste!”

Sådan kunne en samtale mellem to danskere have lydt i 1952, og den ville i så fald have været et eksempel på 100 % korrekt dansk. En gruppe sprogforskere fra Aarhus Universitet har nemlig bekendtgjort, at 1952 var året, hvor landets indbyggere mestrede sproget fejlfrit.

Frygteligt sprog i dag
“I dag taler og skriver alle et frygteligt sprog. De kan ikke kende forskel på hans og sin, de bruger vulgære engelske låneord og forkortelser som nice, yolo og ROFL, og så kunne de ikke drømme om at sige De til en fremmed,” forklarer professor i lingvistik Marie Erika Hansen og fremhæver i stedet tiden lige efter retskrivningsreformen i 1948 som det danske sprogs guldalder.

“Man var kommet væk fra at skrive ‘kunde’, ‘skulde’ og ‘vilde’ med ‘d’, og navneordene var heller ikke med stort længere – det var en stor forbedring. Samtidig kunne datidens danskere alt det, som nutidens sprogbrugere overhovedet ikke behersker,” mener professoren, der formoder, at moderne menneskers evne til alligevel at gøre sig forståelige skyldes en blanding af elektroniske hjælpemidler, alkohol og bestikkelse.

Ordbøger og bitre mænd
Det præcise årstal er valgt efter grundige undersøgelser af ordbøger, lingvistiske tidsskrifter og, vigtigst af alt, læserbreve fra bitre mænd, typisk gymnasielærere eller oversættere af skønlitteratur over 55 år.

“Mængden af vrede fra netop denne gruppe over den forkerte brug af ‘bjørnetjeneste’ eller over en sætning som ‘Jeg må nødt til at snakke med ham’ er utrolig stor, lige fra de første danske aviser i 1700-tallet og frem til i dag. Ikke engang Anden Verdenskrig kunne dæmpe danskernes forargelse; under besættelsen fokuserede læserbrevene meget på upatriotiske tyske låneord,” forklarer Marie Erika Hansen og forventer, at alle danskere fremover tilpasser deres sprog til forskernes opdagelse:

“Ellers forgår det danske sprog i en syndflod af dårlige, forkerte og decideret grimme ord!”