Foto: CofkoCof, Bigstock

Foto: CofkoCof, Bigstock

Myten om et flag, der faldt ned fra himlen, skal ikke diktere, hvordan vi konstituerer vores fællesskab, mener Radikal Ungdoms landsformand, Victor Boysen.

Nationalstaten Danmark er skabt på baggrund af en myte, som ingen længere tror på, og desuden har nulevende mennesker slet ikke været med til at bestemme, at vi skal leve sammen på den måde.

Sådan lyder argumentet for at afskaffe nationalstaten Danmark som fremsat af Victor Boysen, der er landsformand i Radikal Ungdom. Forslaget falder blot en lille uge efter, at Radikal Ungdom foreslog at skrotte de kristne helligdage.

“Egentlig var det med helligdagene tænkt som et selvstændigt forslag, men nu har vi fået blod på tanden og vil lancere en længerevarende kampagne, for der er jo masser af ting ved den måde, vi har indrettet os på, som i virkeligheden kunne have været anderledes,” siger Victor Boysen.

Lad folk vælge selv
Ligesom med de nuværende helligdage ønsker Radikal Ungdom ikke helt at diktere, hvad der skal træde i stedet for nationalstaten. Det må være op til folk selv.

“Det er ikke til at forstå, hvorfor en eller anden legende om et flag, der faldt ned fra himlen, skal diktere, at nu har vi altså en stat, der hedder Danmark. Mange tror jo slet ikke på den historie, så hvorfor skal de tvinges til at leve i et konstrueret fællesskab, der er bygget på den? Det ville give meget bedre mening, hvis hver enkelt virksomhed, familie eller idrætsforening selv afgjorde, hvordan de havde lyst til at indrette sig,” siger landsformanden.

Nedlæg Radikale Venstre
For at cementere, at Radikal Ungdom ikke blot ønsker at pleje egne, smalle interesser, vil ungdomsorganisationen i næste uge rejse forslag om at nedlægge partiet Radikale Venstre.

“Det gør vi for at sende et klart signal om, at det er på tide, at vi lader være med at indrette os efter traditioner, der ikke længere betyder noget for flertallet. Og eftersom mere end 95 procent af befolkningen ikke bakker op om vores moderparti, mener vi, at det er på tide, at det nedlægger sig selv og giver plads til noget med større folkelig opbakning.”

Victor Boysen vil dog ikke pege på et alternativ selv.

“Det ville være magtmisbrug. Pointen er jo netop, at magten skal tilbage til folket,” slutter han.