Foto: MonkeyBusinessImages, Bigstock

Foto: MonkeyBusinessImages, Bigstock

Sygelig optagethed af eget barn og absurd navngivning er nogle af tegnene på den nye lidelse, der ofte optræder sammen med diagnosen UFM, Uopdragen Forkælet Møgunge, hos patientens barn.

“Vi opdagede på et meget tidligt tidspunkt, at Mynte Prisme var en helt særlig lille blomst, der skulle favnes og rummes. Samtidig følte jeg helt inde i min kerne, at hendes følsomme aura ikke kunne klare hverken vacciner eller fjendtlige stemmer.”

Sådan indleder Mette Stolz Johansen ofte en samtale med venner, bekendte og endda vildfremmede mennesker, og i lang tid troede de fleste, at Mettes sygelige optagethed af hendes 6-årige datter blot var et irriterende personlighedstræk.

Men ifølge American Psychiatric Association lider den 36-årige kvinde formentlig af RSPS, Remarkably Stupid Parents Syndrome, som danske psykiatere oversætter til SÅF, Særligt Åndssvage Forældre.

Prætentiøse navne
Ud over at patienten taler længe og salvelsesfuldt om sit eget barn, viser RSPS sig ved, at barnet har fået et usædvanligt og prætentiøst navn.

“Patienten har opkaldt sit barn efter samtlige kvindelige højesteretsdommere og nægter at anerkende de problemer, der opstår, når lærerne skal anvende alle navnene i den korrekte rækkefølge,” lyder en beskrivelse af en amerikansk case.

I Danmark fortæller psykiater Henrik Røhm Jensen om mødet med patient X, der fulgte sin 12-årige datter, Allassandra Perle, minutiøst via GPS for at sikre, at pigen ikke bevægede sig rundt i det, patienten kaldte “kemi-ladede zoner”.

Fobi for købekage
Den amerikanske psykiatriforening mangler stadig at udforske vigtige aspekter af lidelsen, eksempelvis den fobiske afsmag for købekage samt den modsvarende besættelse af babyslynger i jordfarver og fødeteknikker i lande med høj børnedødelighed.

Dog har de opdaget en høj grad af komorbiditet mellem SÅF og børnediagnosen UFM, Uopdragen Forkælet Møgunge, hvilket betyder, at lidelserne ofte optræder sammen.

“Stort set alle forældre, der lider af SÅF, vil have et eller flere børn, der lider af UFM. Den umiddelbare tese er derfor, at der er tale om en arvelig lidelse. Men så længe man har den, er man i det mindste ikke i risikozonen for den endnu mere frygtede lidelse MDS, Manglende Diagnostisk Syndrom,” slutter Henrik Røhm Jensen.