Foto: Mik Hartwell, Wikipedia

Foto: Mik Hartwell, Wikipedia

Et hidtil ukendt sprog er blevet fundet på en isoleret ø i København. Her har en indfødt stamme i århundreder levet i en fæstning uden kontakt med omverdenen. 

For nylig blev der i den svenske Älvdalen opdaget et helt nyt skandinavisk sprog kaldet elvdalsk. Men dermed er det ikke slut med banebrydende gennembrud inden for sprogforskningen, for også på øen Slotsholmen i hjertet af København har det højst overraskende vist sig, at der findes et hidtil ukendt sprog.

Ekstremt gentagelsespræg
Antropolog og lingvist Rune Serritslev fra Aarhus Universitet har sammen med et tværfagligt forskerhold besøgt de indfødte og kan fortælle, at det nyopdagede sprog er præget af nogle helt særegne karakteristika, der gør det ekstremt svært for alle, overraskende nok også talerne selv, at forstå det. Sproget har nemlig en særlig repetitiv struktur.

“Hvis man stiller de indfødte et spørgsmål, er deres sprog indrettet således, at det er umuligt for dem at svare direkte. De bliver nødt til at tale udenom på komplekse og stadig mere uforståelige måder,” siger Rune Serritslev og tilføjer, at ingen ved, hvorfor det forholder sig sådan, men man gætter på, at gentagelserne har en kultisk eller ceremoniel betydning.

Mangler ord
Forskerne forsøger nu at afdække sprogets oprindelse, der kan beskrives i grove træk, men har mange endnu ukendte detaljer.

“Sproget er en underafdeling af den germanske gren af den indoeuropæiske sprogstamme, fordi det deler rigtig mange enkeltstående ord med dansk. Eksempelvis findes ordet ‘problem’ ikke, men er blevet erstattet af ‘udfordring’. Ligeledes har man helt afskaffet ordet ‘forværring’, der er blevet erstattet af ‘reform’,” forklarer Rune Serritslev.

Selvom sprogets oprindelse er ukendt, har forskeren et bud på, hvorfor det har kunnet udvikle sig isoleret fra de øvrige skandinaviske sprog:

“Normalt er et sprog udsat for kraftig afsmitning fra nærliggende sprog, men Slotsholmen har været isoleret af en række kanaler, og de indfødte har desuden selv isoleret sig i en utilgængelig borglignende fæstning. Derfor har deres tungemål udformet sig helt uden påvirkning fra den omgivende verden.”